STRONA GŁÓWNA

 

 

   WITAMY NA STRONIE INTERNETOWEJ KOŁA nr 28               im. Tadeusza KOŚCIUSZKI  W WARSZAWIE 

 

                                                           APEL                                                                                                                                                                                      XII KRAJOWEGO ZJAZDU DELEGATÓW                               ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO

 

XII Krajowy Zjazd Delegatów Związku Żołnierzy Wojska Polskiego wyraża głębokie zaniepokojenie rozwojem sytuacji polityczno-wojskowej w pobliżu wschodnich granic Polski. Sytuacja ta stwarza poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa naszego kraju i jego obywateli. Zwracamy się do władz Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych instytucji państwowych o podejmowanie działań mających na celu osłabienie tego zagrożenia.

Gwarancją naszego bezpieczeństwa jest silna pozycji Polski w Sojuszu Północnoatlantyckim i Unii Europejskiej. Wzywamy wszystkie siły polityczne do zaniechania kłótni, sporów oraz działań podważających zobowiązania sojusznicze naszego kraju oraz jego wiarygodność.

Obecna sytuacja wymaga jedności całego narodu. Wzywamy rządzących do zaprzestania szerzenia nienawiści, kłamstw i wykluczania całych grup społecznych z życia społecznego. Apelujemy o zaniechanie kłamliwej propagandy, której celem jest wzbudzenie negatywnych odczuć społecznych w stosunku do niektórych osób i grup społecznych, w tym do byłych żołnierzy oraz członków ich rodzin.

Z wielkim niepokojem obserwujemy politykę ekonomiczną państwa skutkującą pauperyzacją wielu grup ludności. W wielu przypadkach prowadzi ona do degradacji słabszych grup społecznych, w tym wielu emerytów i rencistów wojskowych. Nie możemy się godzić, aby byli żołnierze, którzy swe życie oddali służbie dla kraju byli przez aparat państwowy traktowani jako ludzie niższej kategorii.

Prawo powinno być ostoją siły Rzeczypospolitej. Wzywamy wszystkie organy państwa do przestrzegania praw zawarowanych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz konwencjach międzynarodowych. Ustawodawstwo, które wyjmuje z konstytucyjnej ochrony niektóre grupy obywateli, jest sprzeczne z prawami podstawowymi obowiązującymi w Unii Europejskiej.

Zadaniem wojska jest obrona Narodu i Jego Państwa. Jednak Naród ma również obo-wiązki wobec sił zbrojnych. Powinien bronić wojsko przed błędnymi decyzjami władz politycznych. Dostrzegli to już twórcy Konstytucji 3 Maja zapisując w niej „Wojsko nic innego nie jest, tylko wyciągniętą siłą obronną i porządną z ogólnej siły narodu. Naród winien wojsku  nadgrodę i poważanie za to, iż się poświęca jedynie dla jego obrony. Wojsko winno narodowi strzeżenie granic i spokojności powszechnej, słowem winno być jego najsilniejszą tarczą”.

Na naszych sztandarach widnieje maksyma „ZAWSZE WIERNI OJCZYŹNIE”. Korespondują z nią słowa naszego związkowego hymnu … choć już nie zawodowi, to niechaj Polska wie, że także dziś gotowi na rozkaz stawić się …  Mimo podeszłego wieku nadal jesteśmy żołnierzami. Obowiązek żołnierza wobec Ojczyzny wygasa w  dniu Jego odejścia na wieczną wartę lub wachtę, natomiast obowiązek Ojczyzny wobec żołnierza nie wygasa nigdy.

Pamiętajmy o tym wszyscy.

                                                                 XII Krajowy Zjazd Delegatów

                                                             Związku Żołnierzy Wojska Polskiego

Włocławek 22 czerwca 2022 r.

 

 

 
 
 

RZĄD REAGUJE NA LIST OTWARTY FSSM RP

W odpowiedzi na list otwarty Zarządu Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP skierowany na ręce Premiera Mateusza Morawieckiego, zastępca szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Pani Izabela Antos poinformowała, że list przesłany został do Ministra Finansów Tadeusza Kościńskiego, jako organu właściwego do jego rozpatrzenia.

Na tym tle nasuwają się następujące wnioski:

  • na każdą krzywdę należy reagować, to wskutek reakcji wielu środowisk władza zauważyła problem,
  • nawet najsłuszniejszy cel (Polski Ład) nie uświęca automatycznie środków prowadzących do jego realizacji,
  • nie można dzielić obywateli na lepszych i gorszych, wszyscy zasługują na jednakowe traktowanie

Pamiętajmy o XI przykazaniu sformułowanym przez prof. Mariana Turskiego „NIE BĄDŹ OBOJĘTNY”.

  Odpowiedź KPRM znajdziesz tu:

 
 
LIST OTWARTY  DO PREMIERA
 
Zarząd Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych wystosował list otwarty do Premiera Mateusza Morawieckiego. Z treścią listu możesz zapoznać się pod linkiem:
 
 

 

 

 

 

SZANOWNI CZŁONKOWIE I SYMPATYCY
ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO

Zapraszamy do prenumeraty „Głosu Weterana i Rezerwisty na 2022 r.

Dzięki niej:
– zyskacie aktualne informacje z życia Związku Żołnierzy Wojska Polskiego,
– przeczytacie niepublikowane na innych łamach analizy i oceny wojskowo-polityczne,
– poznacie interesujące, nie zawsze znane, wydarzenia historyczne,
– poznacie zasłużonych członków Związku.
CENA PRENUMERATY:
– indywidualna; 1 egz. – 10 zł /egz.– 120 zł rocznie,
– zbiorowa; 2 – 3 egz. – 8 zł/egz. – 96 zł rocznie,
– 4 i więcej egz. – 7 zł/egz. – 84 zł rocznie.
Cena prenumeraty obejmuje: druk, obsługę, koszty wysyłki oraz podatek VAT.
Gazeta dotrze na wskazany adres, prosto do Państwa domu lub firmy.
Tylko prenumerata gwarantuje otrzymanie każdego numeru czasopisma.
Wpłaty na prenumeratę należy kierować na rachunek bankowy GWIR Sp. z o.o.                 30 1240 6074 1111 0010 9401 4980
z adnotacją prenumerata GWiR – …. egz. na okres ……   Na dokumencie wpłaty (przelewu) należy podać adres, na który GWiR ma być dostarczony.

Wszelkie pytanie należy kierować na adres wydawcy: gwir@op.pl lub telefon 727 008 00

 

 

DONIOSŁY JUBILEUSZ

W dniu jubileuszu 40. lecia Związku Żołnierzy Wojska Polskiego nasz Kolega płk Marian Bernacki świętuje jubileusz 95. rocznicy urodzin. Dostojnemu Jubilatowi życzymy dobrego zdrowia i pomyślności, jak najmniej smutków, dużo radości na każdej płaszczyźnie życia oraz wielu dni pełnych słońca. Żyj nam Marianie co najmniej 100 lat, 

 

40 LAT ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO     

                 

Z okazji doniosłego jubileuszu 40-lecia Związku Żołnierzy Wojska Polskiego oraz Koła nr 28 im. Tadeusza Kościuszki wszystkim naszym członkom i sympatykom dziękujemy za dotychczasowe zaangażowanie oraz aktywność w działalności społecznej. Życzymy Wam dobrego zdrowia, pogodnej i niczym nie zmąconej przyszłości, a także zapału do dalszego działania.

                                                       

 

INFORMACJA
w sprawie szczepień przeciwko koronawirusowi
Covid-19

Trwają bezpłatne  szczepienia seniorów przeciwko koronawirusowi.

SZCZEPIENIA SĄ DOBROWOLNE I DARMOWE.

 

Procesu rejestracji na szczepienie  można dokonać na kilka sposobów:

–  zapisać się bezpośrednio u swojego lekarza rodzinnego, konieczna będzie osobista wizyta u lekarza, który nam wystawi e-skierowanie;

– zadzwonić na specjalnie uruchomioną infolinię Narodowego Programu Szczepień (989 lub 22 62 62 989);

– zapisać się przez Internetowe Konto Pacjenta na stronie internetowej www.pacjent.gov.pl.

Dla jego założenia potrzebny będzie dostęp do Internetu oraz tzw. profil zaufany. Profil  zaufany  to  bezpłatne  narzędzie  cyfrowe,  dzięki  któremu  można potwierdzać swoją tożsamość w Internecie oraz składać podpis zaufany. Posiadając profil zaufany można załatwić wiele spraw nie wychodząc z domu. Profil ten można założyć za pośrednictwem swojego banku lub poprzez platformę internetową: www.obywatel.gov.pl.

Skierowanie to będzie na nas  czekać w systemie 60 dni. Jeśli nie zgłosimy się na czas, albo nie ma nas w systemie, to takie elektroniczne skierowanie będzie mógł wystawić lekarz podstawowej opieki zdrowotnej.

Szczegółowy program zapisów i szczepień publikowany będzie w mediach.

Posiadając e-skierowanie będzie można zapisać się na konkretny termin szczepienia:
   – telefonicznie poprzez całodobową Infolinię Narodowego Programu Szczepień 989; do zapisu wystarczy numer PESEL oraz numer telefonu komórkowego; w tym systemie można się zapisać do dowolnego punktu szczepień na terenie całego kraju;
   –  bezpośrednio  w  punkcie  szczepień  (wykaz  punków  szczepień  na  stronie:
www.gov.pl/web/szczepimysie/punkty-szczepien;

– za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta na portalu: pacjent.gov.pl; system zaproponuje pięć terminów szczepień w punkach w pobliżu miejsca zamieszkania.

Podczas umawiania się na szczepienie nie trzeba posiadać numeru e-skierowania, ponieważ wystarczające będzie podanie swoich danych osobowych. System automatycznie zweryfikuje ważność e-skierowania.

Po umówieniu się dostaniemy na telefon komórkowy powiadomienie SMSem z informacją o miejscu i terminie szczepienia. Na dzień przed wizytą przyjdzie jeszcze jeden SMS z przypomnieniem (powiadomienie przyjdzie tylko SMS-em; innej możliwości nie ma).

Ponieważ szczepionka podawana jest w dwóch dawkach, od razu zostaniemy zapisani na dwie wizyty. Druga powinna się odbyć po 3 tygodniach od pierwszej. O tej drugiej wizycie też przypomni SMS.

Kiedy przyjdziemy na szczepienie, najpierw zbada nas lekarz i sprawdzi, czy nie ma przypadkiem jakichś przeciwskazań (tak się robi w przypadku wszystkich szczepień).

Po szczepieniu dostaniemy zaświadczenie, a informacja o tym będzie wprowadzona do karty pacjenta.

Informacje powyższe podano na podstawie dokumentu: Narodowy Program Szczepień – wg stanu na dzień 12 stycznia 2021 r.

Więcej informacji na stronie internetowej: www.gov.pl/web/szczepimysie.