AKTUALNOŚCI

DRUGA EMERYTURA – CIĄG DALSZY
 
Na stronie internetowej Związku Żołnierzy Wojska Polskiego – https://zzwp.pl/ – pod zakładką AKTUALNOŚCI, zamieszczony został przedruk  artykułu „Druga emerytura – ciąg dalszy” opublikowanego na łamach sierpniowego „Głosu Weterana i Rezerwisty”. Pod zakładką DRUGA EMERYTURA opublikowano szereg dokumentów związanych z tym tematem, w tym 16 wyroków korzystnych dla emerytów mundurowych oraz 9 wyroków niekorzystnych. Zachęcamy zainteresowanych do zapoznania się z ich treścią.

 

ILE MOŻNA DOROBIĆ DO EMERYTURY WOJSKOWEJ

Odpowiedź na to pytanie znaleźć można na portalu internetowym Dziennika Gazety Prawnej;

Więcej: https://serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/artykuly/1456540,emerytura-wojskowa-dorabianie-przychody-praca-firma.html

 

DRUGA EMERYTURA DLA MUNDUROWYCH – KTO MOŻE SIĘ O NIĄ STARAĆ?

 Komisja Prawna Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP przybliża ten problem. Jej opracowanie znajdziesz pod linkiem: https://fssm.pl/druga-emerytura—kto-moze-o-nia-walczyc?

 

PŁK JAN SKOWRON ODZNACZONY PRZEZ PREZYDENTA FRANCJI

W dniu 3 lutego 2020 r. w Ambasadzie Francji odbyła się uroczystość odznaczenia Orderem Oficera Legii Honorowej trzech uczestników francuskiego ruchu oporu. Zaszczytu tego dostąpił również nasz Kolega z Koła nr 28 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Warszawie – płk Jan Skowron. Wyróżnienia wręczyła francuska minister obrony Florence Parly, która towarzyszyła prezydentowi Emmanuelowi Macronowi w podczas jego wizyty w Polsce.
Wraz z płk Janem Skowronem odznaczeni zostali mjr Marian Słowiński oraz mjr Zygmunt Włodarczyk. GRATULUJEMY!

Nie jest to pierwsze tak wysokie odznaczenie płk Jana Skowrona. Przed kilkunastu laty nadano mu Order Kawalera Legii Honorowej, a w 2015 r. jego imię otrzymało rondo w pobliżu centrum handlowego ZAC du Luc w miejscowości DECHY (północna Francja).
Płk Jan Skowron (ur. 25 kwietnia 1926 roku w DOUAI, (Francja). To wieloletni członek Koła nr 28 ZŻWP im. Tadeusza Kościuszki w Warszawie, Jest weteranem francuskiego Ruchu Oporu, byłym żołnierzem 1 Armii Francuskiej „Ren – Dunaj” oraz 29 Zgrupowania Piechoty Polskiej we Francji. 11 listopada 1945 r. wraz ze zgrupowaniem przybył do Polski. Jako dowódca batalionu 34 Pułku Piechoty brał udział w walkach z bandami UPA w Bieszczadach., Kawaler Orderu Wojennego Virtuti Militari i Orderu Kawalera Legii Honorowej. Krzyża Grunwaldu II kl. oraz Krzyża Walecznych.
Były Prezes Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy 1. Armii Francuskiej „Ren i Dunaj” oraz Członek Rady ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych przy Marszałku Województwa Mazowieckiego. Jest także znanym artystą malarzem tworzącym wspaniałe obrazy.
Więcej o płk. Janie Skowronie w artykule „Żołnierska droga Jana Skowrona – kombatanta, dyplomaty, artysty” znajdziemy w „Głosie Weterana i Rezerwisty” nr 1/2014.

ŻOŁNIERZE WOP W OBLICZU „USTAW DEZUBEKIZACYJNYCH”

Na stronie internetowej Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych zamieszczona została analiza mec. Aleksandry Karnickiej dotycząca  byłych żołnierzy WOP objętych ustawami represyjnymi. Pozwoli ona  lepiej przygotować się do występowania przed sądami w sprawach odwoławczych od decyzji Dyrektora ZER MSWiA obniżających emerytury/renty.

Więcej: https://fssm.pl/zolnierze-wop-w-obliczu-%E2%80%9Eustaw-dezubekizacyjnych%E2%80%9D

PREZESI STOWARZYSZEŃ ŻOŁNIERSKICH PISZĄ DO PREZYDENTÓW

Prezesi:
1) Związku Żołnierzy Wojska Polskiego,
2) Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP, 
3) Federacji Stowarzyszeń Weteranów i Rezerwistów Sił 
Zbrojnych RP,
4) Klubu Generałów Wojska Polskiego,
5) Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego, Oddział 
Warszawsko-Mazowiecki, 
6) Stowarzyszenia Tradycji Ludowego Wojska Polskiego im. 
gen. Zygmunta Berlinga, 
7) Stowarzyszenia Ogólnopolska Rodzina Kościuszkowców, 
8) Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego im. 
gen. Franciszka Gągora

zwrócili się do Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy oraz Prezydenta m. st. Warszawy Pana Rafała Trzaskowskiego,
Treść korespondencji znajdziesz tutaj: https://drive.google.com/open…
oraz utaj:
https://drive.google.com/open…

 

DYSKONTYUACJA 

       W związku z pytaniami dotyczącymi złożonego w sejmie projektu ustawy o obniżeniu emerytur żołnierzom (druk sejmowy 1105), wyjaśniamy, że zgodnie ze zwyczajową zasadą dyskontynuacji parlament, który kończy swoją kadencję, zamyka wszystkie sprawy, nad którymi pracował (niezależnie od tego, na jakim etapie się znajdują) i nie przekazuje ich nowemu parlamentowi. Wyjątki od tej zasady dotyczą:

 • projektów ustaw z inicjatywy obywatelskiej
 • sprawozdań sejmowej komisji śledczej
 • postępowań w sprawie odpowiedzialności konstytucyjnej
 • postępowań w Komisji do Spraw Unii Europejskiej
 • postępowań w sprawach petycji

    W związku z tym, w razie nieuchwalenia tej ustawy przez obecny parlament, po zakończeniu jego kadencji projekt wyląduje w przysłowiowym koszu.

 

PIERWSZY WYGRANY PROCES 

W dniu 15 maja 2019 r., Sąd Okręgowy w Lublinie uchylił Decyzję Dyrektora ZER MSWiA, wydaną na podstawie ustawy represyjnej z 16 grudnia 2016 r. obniżającą świadczenie rentowe Wojciechowi Raczukowi.
Więcej:

https://fssm.pl/so-w-lublinie-przywrocil-rente-wojciechowi-raczukowi!?fbclid=IwAR2csCXsBvAKS0lYbn0dcWhtQ61daOhDxD5UxMo9rRQtykvSJbBlo3kBhpQ

a także:

https://www.prawo.pl/kadry/dezubekizacja-policjant-dostanie-pelna-rente,415449.html?utm_source=facebook.com&fbclid=IwAR0FVZ_rUvbiDDmx9SB63dtgMnZDFgvv6ZwgrGZWaxvUUBgA1KxqP7bYA6c

 

APEL PANI MONIKI JARUZELSKIEJ

NIE dla ponownej „dekomunizacji” ulicy 17 Stycznia!

„Jako radna Warszawy sprzeciwiam się decyzji Prezydenta Stolicy o ponownej zmianie nazwy ulicy 17 Stycznia. Nazwy symbolizującej powrót mieszkańców Warszawy do rodzinnego miasta w styczniu 1945 i oddającej hołd 3116 Żołnierzom, którzy zginęli w walce o Stolicę.

Proszę przeczytajcie list otwarty od Związku Żołnierzy Wojska Polskiego do Pana Prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Prosimy o poparcie nie tylko Warszawiaków i Warszawianki.
„Krwi przelanej za ojczyznę nie wolno w żaden sposób dzielić” i upolityczniać

Więcej: https://www.facebook.com/MonikaJaruzelska/photos/a.483755321678767/2061802733874010/?type=3&theater

 

APEL PREZYDENTA FEDERACJI STOWARZYSZEŃ SŁUŻB MUNDUROWYCH

 

 

ZMIANA EMERYTUR MUNDUROWYCH  (?)

24 stycznia br. Sąd Najwyższy wydał wyrok, który może być długo wyczekiwaną rewolucją dla dziesiątek, jeśli nie setek tysięcy emerytowanych żołnierzy, policjantów i funkcjonariuszy innych służb państwowych, którzy na wspólnych zasadach mają wyliczane emerytury. Więcej:  https://www.rp.pl/Mundurowi/301249920-Dwie-emerytury-dla-wojskowych—korzystny-wyrok-SN-dla-mundurowych-emerytow.html

 

EUROPOSŁOWIE SLD PRZYPOMINAJĄ KOMISJI EUROPEJSKIEJ O USTAWIE REPRESYJNEJ

Europosłowie SLD – Bogusław Liberadzki, Krystyna Łybacka i Janusz Zemke 8 stycznia 2019 r. wystąpili do Komisarz ds. Sprawiedliwości KE Very JOUROVEJ m. in. pytając „czy w ramach prowadzonej procedury ochrony praworządności (art. 7 TUE) i sprawy przed Trybunałem Sprawiedliwości UE o naruszenie zobowiązań traktatowych – w związku z próbą demontażu niezależnego sądownictwa i Trybunału Konstytucyjnego w Polsce – zostanie uwzględniona przez Komisję kwestia naruszenia prawa UE przez ustawę represyjną?”.

Więcej:https://fssm.pl/europoslowie-sld-przypominaja-komisji-europejskiej-o-ustawie-represyjnej

 

NOWA OPINIA MARSZAŁKA SEJMU

 

Marszałek Sejmu nie zgodził się z opinią prawną Komisji Ustawodawczej z dnia 4 października 2018 r. w sprawie ustawy represyjnej (patrz posty niżej). Opinia dotyczyła stanowiska Sejmu wobec pytania prawnego skierowanego przez Sąd Okręgowy w Warszawie do TK. Komisja stwierdziła w niej, że artykuł ustawy represyjnej obniżający emeryturę lub rentę za pracę w policji po roku 1990 nie jest zgodny z konstytucyjną zasadą równości obywateli wobec prawa (art. 32 ust. 1 Konstytucji RP). Pan marszałek raczył nie zgodzić się z nią i polecił sporządzić nową. Z jej treścią możesz zapoznać się tu:https://drive.google.com/open…

 

  

 APEL  GENERAŁÓW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Jako żołnierze i funkcjonariusze służb mundurowych przysięgaliśmy lub ślubowaliśmy walczyć o niepodległość i suwerenność Ojczyzny, strzec konstytucyjnego porządku, stać na straży bezpieczeństwa obywateli.
Jako dowódcy i szefowie służb mundurowych, generałowie i admirałowie szczególnie dobrze rozumiemy, co znaczy służyć wiernie Narodowi Polskiemu, czym jest interes Państwa Polskiego i jakie jest znaczenie słów „Za sprawę mojej Ojczyzny, w potrzebie krwi własnej ani życia nie szczędzić”. My to wiemy bo było to treścią naszej służby i sensem naszego życia. Dlatego z tak ogromnym niepokojem obserwujemy dzielenie społeczeństwa polskiego, niszczenie systemu bezpieczeństwa narodowego.
W ostatnich latach dyskredytuje się dorobek pokoleń poprzedników, którzy odbudowali, tworzyli współczesną Rzeczpospolitą Polską i zapewniali Jej bezpieczeństwo. Tworzy się głębokie podziały w społeczeństwie i instytucjach stanowiących filary bezpieczeństwa tj. siłach zbrojnych i służbach mundurowych.
Opowiadamy się za obiektywnym przekazem prawdy historycznej, ciągłością działania państwa i jego służb. Pomimo deklarowanych znaczących środków na obronność i bezpieczeństwo postępuje jego demontaż. Instytucje bezpieczeństwa państwa są upolityczniane, doświadczonych i dobrze wyszkolonych żołnierzy i funkcjonariuszy zastępuje się często niekompetentnymi ale lojalnymi wobec partii rządzącej. Wiele środków wydawanych jest na cele, które w niczym nie poprawiają bezpieczeństwa państwa i obywateli. Pozycja Polski w NATO jest osłabiana a wiarygodność we wspólnocie europejskiej roztrwaniana. Siły zbrojne są modernizowane w sposób niewystarczający, tracą swoją gotowość i mobilność.
Jako byli dowódcy i szefowie służb mundurowych apelujemy do:
– Prezydenta RP o zablokowanie procesu demontażu systemu bezpieczeństwa narodowego, zaprzestanie dzielenia Polaków, korzystanie z mądrości dorobku Unii Europejskiej i NATO jako gwarantów bezpieczeństwa i rozwoju Rzeczypospolitej,
– Wszystkich Obywateli Rzeczypospolitej, o mądrość, rozwagę, rzetelną i uczciwą interpretację historii, o patrzenie w przyszłość a nie rozdrapywanie ran i dzielenie społeczeństwa,
– Emerytowanych Żołnierzy i Funkcjonariuszy o aktywne włączanie się w życie publiczne, udział w wyborach, wspieranie kandydatów reprezentujących nasze środowiska. Nikt nie ma prawa pozbawiać Was dumy z tego co zrobiliście dla Polski i Polaków. To, że dzisiaj Polska jest bezpiecznym krajem to Wasza zasługa,
– naszych Koleżanek i Kolegów pełniących służbę – o przypomnienie roty ślubowania lub przysięgi i ponowne przeczytanie Konstytucji RP. Pamiętajcie, że politycy przychodzą i odchodzą a Wy pozostajecie. Wasza służba będzie oceniana, służycie Narodowi Polskiemu. Pamiętajcie – warto być przyzwoitym. Polska jest jedna!

KONWENT GENERAŁÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Prezes Klubu Generałów Wojska Polskiego
Gen. bryg. pilot w st. spocz. Roman Harmoza

Prezes Stowarzyszenie Generałów Policji RP
Nadinsp. w st. spocz. Adam Rapacki

Dziekan Klubu Generałów i Admirałów Straży Granicznej
Gen. bryg. SG w st. spocz. Tadeusz Frydrych

Prezes Klubu Generałów Państwowej Straży Pożarnej RP
Gen. brygadier w st. spocz. Wiesław Leśniakiewicz

W imieniu generałów Biura Ochrony Rządu
Gen. bryg. w st. spocz. Mirosław Gawor

W imieniu generałów służb specjalnych – Przewodniczący Rady Fundacji Pomocy Funkcjonariuszom i Pracownikom UOP i ABW
Gen. bryg. w st. spocz. Krzysztof Bondaryk

W imieniu generałów Służby Więziennej
Gen. SW w st. spocz. Jan Pyrcak

W imieniu generałów Służby Celnej
Nadinsp. celny w st. spocz. Jacek Kapica

 

KUGLARZE GODNOŚCIĄ

Taki tytuł nosi artykuł kol. Henryka Budzyńskiego opublikowany na łamach „Dziennika Trybuna”. Z jego treścią możesz się zapoznać pod linkiem: https://drive.google.com/open?id=16VPlMoczC06KM0AoHqI3Mn-GcZOZEPxg

 

ODMROŻENIE PRAC NAD USTAWĄ EMERYTALNĄ ???

W dniu 8 kwietnia na stronie internetowej Sejmu opublikowana została opublikowana  „Ocena skutków regulacji zawartych w rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin (druk sejmowy nr 1105). Czyżby był to wstęp do odmrożenia prac nad wojskową ustawą emerytalną?  Z treścią opinii możesz się zapoznać tutaj:

https://drive.google.com/open…

 

DYREKTOR BIURA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO PISZE DO ZWIĄZKU

Dyrektor Biura Bezpieczeństwa Narodowego gen. bryg. Jarosław Kraszewski przesłał do Prezesa Związku płk Marka Bielca odpowiedź na pismo do Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy, zawierające apel Zarządu Głównego o zawetowanie ustawy degradacyjnej. Pismo możesz przeczytać pod linkiem:

https://drive.google.com/open?id=1zDssBZb_gopv_f2v5Te9YEGz1UAKskLx

 

III KONGRES FEDERACJI STOWARZYSZEŃ SŁUŻB MUNDUROWYCH  RP

W dniach 20-21 kwietnia odbył się III Kongres Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych. Kongres wybrał nowe władze Federacji, dokonał zmiany statutu oraz przyjął dokumenty programowe. Na najważniejsze stanowiska we władzach Federacji wybrani zostali:

  • na funkcję Prezydenta Federacji – insp. Zdzisław Czarnecki (Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych),
  • na funkcję wiceprezydentów Federacji: płk Henryk Budzyński (Związek Żołnierzy Wojska Polskiego) oraz płk Janusz Kwiecień (Krajowy Związek Emerytów i Rencistów Służby Więziennej),
  • na funkcję sekretarza generalnego – pani Bogusława Łukasiewicz (Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych),
 • na funkcję  skarbnika – pani Ewa Grzegorczyk (Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych).

Kongres przyjął m. in. „Uchwałę programową”, którą przeczytasz tutaj: https://drive.google.com/open?id=1n8h3BB3OTxpk_iYeXOwcANt4ZyLummRB

oraz „Apel przedwyborczy” dostępny pod linkiem: https://drive.google.com/open?id=19Rw_PHVRQMPfp_Buanch_41vtUW7gXl6

 

DYREKTOR AGENCJI PRAW PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ ODPOWIADA EUROPOSŁOM SLD

Poseł do Parlamentu Europejskiego Janusz Zemke poinformował, iż w dniu 9 kwietnia br. otrzymał odpowiedź od dyrektora Agencji Praw Podstawowych UE – Michaela O’Flaherty na przesłane informacje i materiały z konferencji w Brukseli o kwestiach ustawy represyjnej, która miała miejsce w Parlamencie Europejskim w dniu 28 marca br.

Więcej: http://zemke.pl/aktualnosci/_news/1/0/4559/agencja_fra_zainteresiowa.html

 

POWOŁANIE CENTRUM MONITOROWANIA SKUTKÓW USTAW REPRESYJNYCH

Zgodnie z zapowiedzią złożoną w dniu 26 marca br. na konferencji prasowej przed Pałacem Prezydenckim przez jej uczestników, powołane zostało Centrum Monitorowania Skutków Ustaw Represyjnych. Przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego Centrum została Pani Monika Jaruzelska, a jej zastępcą Prezes Związku Żołnierzy Wojska Polskiego – kol. Marek Bielec. Bieżącą pracą Centrum kierować będzie Sekretarz Generalny ZG ZŻWP kol. Henryk Budzyński. Ponadto w skład Komitetu Organizacyjnego weszli: poseł do PE Pan Janusz Zemke, kol. Miłosz Biały oraz kol. Stanisław Kalski.
W najbliższych dniach uruchomiona zostanie strona internetowa (www.gwir.pl) oraz adres poczty elektronicznej egwir@gwir.pl. Od poniedziałku do czwartku, pod telefonem 727 008 005, w godzinach 9.00 – 13.00 pełnione będą dyżury w Biurze Związku.
Celem działania Centrum będzie gromadzenie i ewidencjonowanie przypadków działań represyjnych, nagłaśnianie ich skutków w mediach, a także udzielanie porad osobom dotkniętym skutkami obu ustaw.

 

 MONIKA JARUZELSKA APELUJE DO PREZYDENTA

PROSZĘ ZDEGRADOWAĆ MOJEGO OJCA, A NIE JEGO ŻOŁNIERZY

Proszę zdegradować mojego ojca, ale nie upokarzać jego byłych podwładnych i ich rodzin, a także tych żołnierzy, którzy podjęli służbę po 1989 r. – zaapelowała   w dniu 26 marca br. podczas konferencji prasowej SLD Monika Jaruzelska.  Więcej:

http://www.sld.org.pl/aktualnosci/2379-jaruzelska-prosze-zdegradowac-mojego-ojca-a-nie-jego-zolnierzy

 

ZARZĄD GŁÓWNY ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO PISZE DO PREZYDENTA RP

20 marca br. Zarząd Główny Związku Żołnierzy Wojska Polskiego zwrócił się do Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy o odmowę podpisania tzw. „ustawy degradacyjnej”.      Treść apelu możesz przeczytać pod linkiem:  https://drive.google.com/open?id=1tpZyaotwo_YQGmEWYSs4Z1Ht-R_1-yNc

APEL KOMITETÓW PROTESTACYJNYCH FSSM

W związku z pierwszym czytaniem w dniu 22 marca br. obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin koordynatorzy i działacze Komitetów Protestacyjnych Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP, zwracają się z apelem do byłych funkcjonariuszy służb mundurowych o udział w zgromadzeniu. Początek zgromadzenia godz. 14.30. Pełną treść apelu możesz przeczytać tutaj: https://fssm.pl/apel-komitetow-protestacyjnych-fssm-rp

 

PIERWSZE CZYTANIE OBYWATELSKIEGO PROJEKTU USTAWY

22 marca 2018 r. w Sejmie RP odbędzie się pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie tzw. ustawy „dezubekizacyjnej” z dnia 16 grudnia 2016 r.
Projekt ten wsparli licznie członkowie i sympatycy naszego Związku.
Założenia projektu przewodniczący Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Andrzej Rozenek – udzielmy mu wsparcia.
Tego dnia w godz. 17:00 – 20:00 Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP organizuje przed gmachem Sejmu zgromadzenie. Stawmy się na nie jak najliczniej!

 

USTAWA DEGRADACYJNA W SENACIE

Przyjęta przez Sejm w dn. 6.03.2018 r. tzw. ustawa „degradacyjna”, w wyniku wniesionych przez PiS poprawek, różni się nieco od projektu skierowanego przez rząd.
Najistotniejsze zmiany dot. art. 3. Wymieniony w jego treści katalog osób dotkniętych działaniem ustawy został rozbity na dwie grupy. Zgodnie z art. 3.1, żołnierze w stopniach Marszałka, generałów i admirałów za „zbrodnie” wymienione w art. 3, podobnie jak członkowie WRON (art.2), stracą swoje stopnie w zasadzie obligatoryjnie.
Art.3.2 pozwala na degradację żołnierzy w innych niż ww. stopnie, ale już nie wg. „widzimisię” MON, ale „w szczególnie uzasadnionych przypadkach” i za zgodą prezydenta.
To z jednej strony maleńki krok wstecz, a z drugiej kuriozalny pomysł, by to prezydent decydował de facto o pozbawieniu nie tylko generalskiego, ale i każdego innego stopnia.
Uchwalony przez Sejm tekst ustawy, skierowany do Senatu znajdziesz pod linkiem:


http://orka.sejm.gov.pl/opinie8.n…/…

NIE ZAPOMNIMY

 Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP rozpoczyna realizację projektu pod  roboczą nazwą „NIE ZAPOMNIMY”.  Jego założeniem jest bieżące dokumentowanie bezprawnych działań przedstawicieli organów władzy, zwłaszcza pomysłodawców i wykonawców haniebnej ustawy z 16 grudnia 2016 r., zwanej przez nas represyjną.

Więcej: https://fssm.pl/nie-zapomnimy

 

ZMIENIONY PROJEKT USTAWY DEGRADACYJNEJ W SEJMIE

1 marca Premier Mateusz Morawiecki przesłał do Sejmu projekt ustawy degradacyjnej. Projekt ten zasadniczo różni się od projektu przygotowanego przez resort obronny (patrz informacja niżej). Zgodnie z nim pozbawieni stopnia wojskowego zostaną z mocy prawa  członkowie Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego

Ponadto pozbawia się stopnia wojskowego osobę, która z racji ukończonego wieku lub stanu zdrowia nie podlega obowiązkowi służby wojskowej, lub żołnierza rezerwy, którzy w latach 1943–1990 swoją postawą sprzeniewierzyli się polskiej racji stanu:

1) pełniąc funkcje służbowe lub zajmując stanowiska dowódcze kierowali działaniami               mającymi na celu zwalczanie polskiego podziemia niepodległościowego w latach 1943-         1956 albo uczestnicząc w tym okresie w zwalczaniu polskiego podziemia                                   niepodległościowego dokonywali drastycznych czynów;

2) wydając rozkazy użycia broni palnej wobec ludności cywilnej;

3) będąc sędzią lub prokuratorem w organach Wojskowej Służby Sprawiedliwości lub w         jednostkach podległych oskarżali albo wydawali wyroki w latach 1943–1956 wobec               żołnierzy i osób cywilnych ze względu na działalność na rzecz niepodległości i                         suwerenności Polski;

4) będąc w stopniach wojskowych generałów, pełniąc funkcje służbowe inicjowali lub                 dopuszczali się prześladowań żołnierzy ze względu na wyznawaną religię lub                           pochodzenie.

Treść ustawy znajdziesz pod linkiem: https://drive.google.com/open?id=1i0FMre6YSSoDoLj99s7cD5s88mZRvkrG

 

USTAWA DEGRADACYJNA

W dniu 1 marca rząd przyjął  projekt nowej ustawy o o pozbawianiu stopni wojskowych osób i żołnierzy rezerwy, którzy w latach 1943-1990 swoją postawą sprzeniewierzyli się polskiej racji stanu oraz o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. Projekt ten powstał w Ministerstwie Obrony Narodowej.

Projekt nowej ustawy znajdziesz tutaj:

https://drive.google.com/open?id=1O2auxKz1OSTVQQ7sShWvk72LtpAdNBy9

 

WYSŁUCHANIE PUBLICZNE W PARLAMENCIE EUROPEJSKIM

28 marca delegacja Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych wzięła udział w publicznym wysłuchaniu nt. represyjnej ustawy funkcjonariuszy służb mundurowych, które, z inicjatywy europosłów SLD, odbyło się w Parlamencie Europejskim.

Więcej:

https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/o-ustawie-dezubekizacyjnej-w-brukseli-byly-szef-msw-represjonowany-w-prl-staje-w/x054qlr.amp?__twitter_impression=true

 

SASIN O DEGRADACJACH

Szef Komitetu Stałego RM min. Jacek Sasin w salonie politycznym Trójki w dniu 22 lutego br. wypowiadając się na temat projektu ustawy „degradacyjnej” stwierdził:

„Są trzy przesłanki w projekcie, które spowodują, że osoby noszące wysokie stopnie, czy oficerskie, czy w ogóle stopnie wojskowe, zostaną zdegradowane.

Pierwszą przesłanką będzie „zasiadanie w Wojskowej Radzie Ocalenia Narodowego, czyli w organie, który został – nawet w prawie PRL-owskim – bezprawnie ustanowiony i służył zniewoleniu Polski i Polaków w czasie stanu wojennego, czy zduszeniu wolności.

Według drugiej przesłanki zdegradowani zostaną „wszyscy ci, którzy zwalczali niepodległościowe podziemie, a cieszą się – często pośmiertnie – szacunkiem jako generałowie polskiej armii, czy oficerowie polskiej armii.

Trzecia przesłanka dotyczy osób odpowiedzialnych za organizowanie antysemickich czystek w polskim wojsku w 1968 roku. To jest coś haniebnego, również te osoby powinny być ukarane i napiętnowane”.

PROJEKT USTAWY SKIEROWANY DO PIERWSZEGO CZYTANIA

Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński przesłał pismo do Przewodniczącego Obywatelskiego Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych  RP, w którym   zapowiedział skierowanie do pierwszego czytania przygotowanego przez  Komitet projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.

Pod projektem zmiany ustawy podpisało się prawie 250 000 obywateli.

Więcej: https://fssm.pl/nasz-projekt-ustawy-emerytalnej-trafi-pod-obrady-sejmu

 

WESPRZYJ AKCJĘ „MAZOWSZE DLA SYRII”

Celem akcji jest zbiórka pieniędzy na budowę szkoły w m. Yabrud k. Palmyry w Syrii. Szkoła będzie nosić imię Janusza Kusocińskiego, polskiego złotego medalisty olimpijskiego z 1932 roku, rozstrzelanego w 1940 r. przez Niemców w Puszczy Kampinoskiej w pobliżu Palmir. Jednym z partnerów akcji jest Związek Kołnierzy Wojska Polskiego. Przyłącz się do niej.

Nr konta: 63102049000000850230555762 z dopiskiem LUDZIEŃKI

SMS pod numer telefonu 72405 o treści LUDZIENKI.

 

MON CHCE LUSTROWAĆ WETERANÓW

Resort obrony nowelizuje ustawę o weteranach działań poza granicami kraju w taki sposób, by żołnierze i funkcjonariusze, który choć jeden dzień służyli w organach bezpieczeństwa PRL-u, a mają status weterana za udział w misjach po 1990 r., stracili część uprawnień.

Weterani będą musieli składać dyrektorowi Domu Weterana oświadczenia. Następnie mają one być wysyłane „niezwłocznie do Biura Lustracyjnego Instytutu Pamięci Narodowej celem rozpoznania w trybie określonym w ustawie z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu”.

Więcej: http://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/mon-chce-lustrowac-weteranow-byli-szefowie-grom-niewyobrazalne-dranstwo-jakas-kpina/jfc4zq6

 

BARDZO WAŻNA INFORMACJA OD EUROPOSŁA JANUSZA ZEMKE

Na portalu internetowym „NIE ZASŁUŻYLIŚMY” opublikowana została poniższa informacja europosła Janusza Zemke:

„Pragnę zapewnić, że wykorzystuję wszystkie możliwości prawne i działania, by na poziomie unijnym i – szerzej – europejskim zwrócić uwagę instytucji zajmujących się ochroną praw człowieka – na niesprawiedliwe, karzące zbiorowo bez ustalenia winy – rozwiązania ustawy represyjnej. Szczególnie w kontekście faktycznego sparaliżowania prac Trybunału Konstytucyjnego.

W tym celu, skierowałem do Komisji Europejskiej interpelację, a ponadto pisma do pierwszego wiceprzewodniczącego Komisji – F. Timmermansa (m.in. w sprawie możliwości zaopiniowania ustawy represyjnej przez Agencję Praw Podstawowych) oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu (w sprawie postępowania toczącego się przed Trybunałem z wniosku jednego z pokrzywdzonych).

W tym kontekście, jestem przekonany, że istotny wydźwięk będzie miało również – wspomniane wyżej – wysłuchanie, które planujemy zorganizować w Parlamencie Europejskim w sprawie ustawy represyjnej. Zaproszeni na nie zostaną m.in. przedstawiciele wszystkich frakcji Parlamentu oraz Komisji Europejskiej. Wówczas, w dyskusji na pewno stanie kwestia ewentualnych możliwości zainteresowania Komisji Weneckiej oceną założeń ustawy represyjnej”.

NOWELIZACJA USTAWY O KOMBATANTACH

Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt  ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami
represji wojennych i okresu powojennego. Projekt ustawy znajdziesz pod linkiem:  https://drive.google.com/open?id=1A60IuR3ezl6eY7BKWzc-haz0JzbLFOXG,                      a jego uzasadnienie pod linkiem:  https://drive.google.com/open?id=1BXIi-q2JvqXbzd7ln3J3lvm1ZAhNyjVe

 

BISKUP POLOWY WOJSKA POLSKIEGO KRYTYKUJE SYTUACJĘ W WOJSKU

W czasie nabożeństwa z okazji 99. rocznicy utworzenia Sztabu Generalnego WP, biskup polowy WP Jerzy Guzdek niepochlebnie wypowiedział się na temat sytuacji w armii.
Treść kazania znajdziesz tutaj:

http://ordynariat.wp.mil.pl/pl/753_23191.html

ODPOWIEDŹ POSŁA NA APEL DLA PARLAMENTARZYSTÓW

Pan Janusz Sanocki, poseł niezrzeszony, odpowiedział na „Apel do Parlamentarzystów” wystosowany przez Prezydium Zarządu Głównego ZŻWP. Poniżej treść odpowiedzi.

„Pan

 Wiceprezes Zarządu Głównego 

płk w st. spocz. Henryk Budzyński

Szanowny Panie Pułkowniku!
W pełni popieram Państwa apel i stanowisko. Już w trakcie dyskusji w Sejmie nad ustawą tzw. dezubekizacyjną” zabrałem głos przeciwko proponowanym rozwiązaniom. Uważam, że są one niesprawiedliwe i zmierzają do skonfliktowania Polaków.
Chcę tylko dodać, że jestem byłym więźniem politycznym okresu PRL, w stanie wojennym byłem przez rok internowany, potem w 1985 r. spędziłem jeszcze 5 miesięcy w więzieniu,. W III RP zostałem za swoją działalność w okresie stanu wojennego odznaczony przez Prezydenta w 2001 r. Srebrnym Krzyżem zasługi, a dwa tygodnie temu Pan Prezydent Andrzej Duda odznaczył mnie „Krzyżem Wolności i Solidarności”.
Gdybym mógł być w czymś pomocny jako poseł – proszę o kontakt.
Łączę wyrazy solidarności

Janusz Sanocki
Poseł niezrzeszony

APEL DO PARLAMENTARZYSTÓW

Prezydium Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego zwróciło się a apelem do parlamentarzystów. Treść apelu możesz przeczytać tu:

https://drive.google.com/open?id=0Bzj6TRF7OujPdjh4TzVLd3pSWm8

KOMUNIKAT FSSM RP W SPRAWIE OBYWATELSKIEJ INICJATYWY USTAWODAWCZEJ

BARDZO WAŻNE !
Informujemy, że w dniu 13 października 2017 r. Marszałek Sejmu RP wydał Postanowienie o przyjęciu Zawiadomienia o utworzeniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP ds. ustawy o zmianie ustawy z dnia 18 lutego  1994 r.  o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.
Zgodnie z obowiązkiem prawnym wynikającym z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli, w dniu 16 października 2017 r. w „Dzienniku Trybuna”  zostało  opublikowane wymagane ogłoszenie Pełnomocnika Komitetu. Oznacza to, że wszystkie warunki formalno-prawne zostały spełnione. W tej sytuacji przystępujemy już do zbierania  podpisów obywateli popierających projekt.

ZMIANY W USTAWIE DEGRADACYJNEJ

Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12300250/katalog/12444502#12444502 opublikowane zostały odniesienia się wnioskodawcy do wniesionych uwag do projektu ustawy o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony (tzw. ustawy degradacyjnej). Projekt ustawy został nieco zmieniony. Uwzględniono w nim niektóre zastrzeżenia Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Chętni, mogą wysłać do RCL opinię o nim za pomocą formularza kontaktowego (symbol koperty pod czerwonym tytułem).
Nowy projekt znajdziesz tutaj: …https://drive.google.com/open?id=0Bzj6TRF7OujPTmdqYWVwc2N2a2M

POSŁANKA JOANNA SCHMIDT ZNOWU AKTYWNA

 Posłanka .Nowoczesnej Joanna Schmidt nie pozostawia byłych żołnierzy w spokoju. Chyba nas nie lubi.  Ponownie wystosowała interpelację do ministra obrony narodowej, tym razem w sprawie tzw. „ustawy degradacyjnej”.

Interpelację  można przeczytać tu:https://drive.google.com/open?id=0Bzj6TRF7OujPSmRHZU9UN0lHRVk

Natomiast treść odpowiedzi ministra tu:…

https://drive.google.com/open?id=0Bzj6TRF7OujPdW5LNjBmdzVnZzg

 

INTERPELACJA

Na stronie internetowej Sejmu opublikowana została interpelacja do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie tzw ustawy dezubekizacyjej.

Czytaj dalej ….

http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=32DA1B74

 

APEL BYŁYCH SZEFÓW SŁUŻB SPECJALNYCH ORAZ DZIENNIKARZY

Od 1 października emeryci i renciści służb mundurowych oraz ich rodziny zostaną objęci nowymi przepisami, które rząd nazywa „ustawą dezubekizacyjną”. Każdy, kto chociaż jeden dzień przepracował w organach bezpieczeństwa Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (nazywanej w ustawie „państwem totalitarnym”), będzie miał drastycznie obniżone świadczenia, bez względu na to, jak długo i w jakich formacjach pracował potem dla wolnej Polski.
Ci, którzy pracowali wyłącznie w PRL, dostaną świadczenie w wysokości minimalnej, poniżej progu ubóstwa.
Redukcje świadczeń dotyczą ponad 50 tys. osób z rodzinami.
Ustawa weszła w życie na początku 2017 r. po podpisaniu jej przez Prezydenta RP. Stało się tak mimo jasnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego ważności praw nabytych w III RP oraz zdecydowanych zastrzeżeń prawników co do jej zgodności z Konstytucją, prawami człowieka i zasadami sprawiedliwości społecznej.
Ustawa wymierza karę bez aktu oskarżenia i bez sądowego wyroku. Pomija zasługi i ofiary poniesione w służbie państwu. Stosuje odpowiedzialność zbiorową, stawiając na równi osoby wykonujące istotne funkcje w strukturach bezpieczeństwa z ich personelem pomocniczym, pracownikami administracji oraz członkami rodzin, którzy często – jak np. rodziny oficerów wywiadu – nie wiedzieli, jakie obowiązki wykonują ich bliscy.
Ustawa podważa zaufanie do państwa, dowodząc, że może ono w każdej chwili wycofać się ze zobowiązań podjętych wobec osób, które przeszły już na rentę czy emeryturę i nie mogą tego stanu zmienić.
Wprowadzeniu ustawy towarzyszy kłamliwa propaganda, nazywająca objętych nią funkcjonariuszy „oprawcami” i podająca fałszywe kwoty ich rzekomo ogromnych świadczeń.
Z informacji zebranych przez Federację Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP wynika, że doszło już do 12 przypadków śmierci osób objętych nową ustawą. Są to udokumentowane przypadki samobójstw, zawałów serca i udarów, które nastąpiły po otrzymaniu decyzji MSWiA o obniżeniu świadczenia.
W tej sytuacji nie możemy milczeć, tym bardziej, że szokujące jest milczenie przedstawicieli władz wobec tych wydarzeń oraz brak reakcji i refleksji z ich strony.
Wobec widocznych już dramatycznych skutków, jakie przynoszą opisane regulacje, apelujemy do rządu o odstąpienie od wprowadzenia w życie tych przepisów.
Prezydenta RP, Kościół, partie polityczne oraz organizacje społeczne wzywamy do interwencji w tej sprawie.
Chociaż zdaniem większości z nas niesprawiedliwe przepisy powinny zostać wycofane w całości, wzywamy by w pierwszym rzędzie dokonać przynajmniej korekty podjętych już decyzji w odniesieniu do osób chorych, samotnych, w podeszłym wieku oraz rodzin pobierających renty po zmarłym lub poległym na służbie funkcjonariuszu.
Są to osoby bezradne, często chore. Nie są w stanie podjąć pracy, a wejście w życie ustawy dla wielu z nich oznacza wręcz skazanie na śmierć.
Wzywamy też opozycję do zajęcia jasnego stanowiska w tej sprawie i deklaracji, że po wyborach cofnie przepisy uderzające w mundurowych emerytów, rencistów oraz ich rodziny.
Milczenie oznaczać będzie nie tylko zgodę na to, że władza może zrobić z obywatelem, co tylko jej się podoba, lecz także zgodę na wynikające z tego ludzkie tragedie, na utratę zaufania do własnego kraju, a w konsekwencji – dystansowanie się do niego i osłabianie go.
Politykom władzy, tym którzy ulegli propagandzie, a także tym, którzy milczą, bo myślą, że ich to nie dotyczy, przypominamy: dziś oni, ale jutro na ich miejscu możecie się znaleźć Wy.

Paweł Białek – wiceszef ABW 2007-12
Krzysztof Bondaryk- szef ABW 2007-14
Wojciech Brochwicz- prawnik
Marek Chmaj- prawnik
Zdzisław Czarnecki- szef Federacji  Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP
Wojciech Czuchnowski- dziennikarz
Zbigniew Ćwiąkalski – prawnik
Marek Dukaczewski- b. szef WSI
Krzysztof Dusza – wiceszef SKW 2007-15
Henryk Jasik – szef wywiadu UOP 1990-95
Jacek Kondracki – prawnik
Andrzej Kratiuk -prawnik
Andrzej Milczanowski – szef UOP 1990-92, szef MSW 1992-95
Piotr Niemczyk – szef Zarządu Wywiadu UOP
Janusz Nosek- szef SKW 2008-12
Jan Ordyński- dziennikarz
Piotr Pytlakowski- dziennikarz
Adam Rapacki- b. szef CBŚ
Andrzej Rozenek- dziennikarz
Waldemar Skrzypczak – b. dowódca wojsk lądowych, wiceszef MON 2012-13
Piotr Stasiński- dziennikarz
Jan Widacki- prawnik
Paweł Wojtunik- b. dyrektor CBŚ, szef CBA 2009-15
Rober Zieliński  – dziennikarz
Jacek Żakowski- dziennikarz
Edyta Żemła- dziennikarka

USTAWA DEGRADACYJNA  STANOWISKA I OPINIE

Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji opublikowane zostały stanowiska i opinie dotyczące projektu ustawy ustawy o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP (tzw. ustawy degradacyjnej). Opinia Prezydium Związku Żołnierzy Wojska Polskiego pod linkiem:
https://drive.google.com/open…

Pozostałe stanowiska i opinie na stronie:
https://legislacja.rcl.gov.pl/pr…/12300250/katalog/12444502…

OBCHODY ŚWIĘTA WOJSKA POLSKIEGO

Zbliża się Święto Wojska Polskiego. W dniu 14 sierpnia o godz. 20.00 na Cmentarzu Powązkowskim (Wojskowym) przed pomnikiem Bitwy Warszawskiej odbędzie się uroczysty Apel Poległych i złożenie wieńców. Uroczystość ma bardzo podniosły charakter. Warto przyjść, złożyć wiązankę kwiatów i zapalić świeczkę.
W dniu 15 sierpnia nie będzie centralnej uroczystości składania wieńców na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza. Centralnym punktem obchodów odbędzie defilada w Al. Ujazdowskich. Początek o 12.00. Po defiladzie piknik militarny w Łazienkach oraz wiele innych atrakcji.

APEL DO EMERYTÓW WOJSKOWYCH

Prezydent Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych Zdzisław Czarnecki zwrócił się w apelem do środowiska emerytów wojskowych. Apel możesz przeczytać tutaj: …..

https://drive.google.com/open?id=0Bzj6TRF7OujPejdnbVFTa0dLT0k

LEKTURA OBOWIĄZKOWA

W ostatnim numerze tygodnika Polityka (nr 30 (3120)) ukazał się artykuł red. Ewy Siedleckiej „Czas na obywateli” przedstawiający zagrożenia dla organizacji pozarządowych. Ponieważ organizacje te są, tuż za sądami i mediami, na celowniku władzy, artykuł ten powinien stać się lekturą obowiązkową dla wszystkich aktywistów i członków organizacji pozarządowych. Musimy wiedzieć co nas czeka i jak działać w nowych warunkach. Zapraszamy do lektury.

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Ministerstwo Obrony Narodowej zwróciło się m. in. do Związku Żołnierzy Wojska Polskiego o wyrażenie opinii dotyczącej projektu ustawy o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, dotyczącego możliwości pozbawiania stopni wojskowych żołnierzy w stanie spoczynku oraz żołnierzy rezerwy. Treść pisma znajdziesz pod linkiem:

https://drive.google.com/open?id=0Bzj6TRF7OujPSTNMM0N1WlQ1YjA

DEGRADACJA POWRACA

Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji zamieszczony został projekt ustawy o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP dotyczący możliwości pozbawiania stopni wojskowych żołnierzy w  stanie spoczynku oraz żołnierzy rezerwy. Treść projektu znajdziesz pod linkiem:

https://drive.google.com/open?id=0Bzj6TRF7OujPeHBiaTNEZ1hHLWc

ODPOWIEDZI NA APEL

Opublikowany niżej Apel XI Krajowego Zjazdu Delegatów Związku Żołnierzy Wojska Polskiego przesłany został do najważniejszych osób w państwie, w tym do: Prezydenta Andrzeja Dudy, Premier Beaty Szydło, Marszałków Sejmu i Senatu oraz wszystkich posłów i senatorów. Odpowiedzi udzielili tylko: Szef Zespołu Korespondencji Obywatelskiej Biura Dialogu i Korespondencji Kancelarii Prezydenta RP oraz Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Odpowiedź Kancelarii Prezydenta znajdziesz tutaj:

https://drive.google.com/open?id=0Bzj6TRF7OujPcmdkaVkteUVHX3c

a odpowiedź Kancelarii Premiera pod poniższym linkiem:

https://drive.google.com/open?id=0Bzj6TRF7OujPLWEtS2ttcXZUX0E

 

A P E L

XI  KRAJOWEGO ZJAZDU DELEGATÓW

ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO

XI Krajowy Zjazd Delegatów Związku Żołnierzy Wojska Polskiego zwraca się do władz Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych instytucji państwowych o zaniechanie wszelkich działań mających na celu dyskredytowanie oraz pozbawianie godności, honoru i praw słusznie nabytych, żołnierzy   oraz funkcjonariuszy innych służb mundurowych, którzy służyli Ojczyźnie w okresie minionego ustroju politycznego.

Na przestrzeni minionych lat,  bez względu na zawirowania polityczne, wojsko zawsze cieszyło się wysokim szacunkiem i zaufaniem społeczeństwa. Żołnierze składali przysięgę na wierność Narodowi i Konstytucji. Przysięgi tej dotrzymali. Służyli wiernie  Ojczyźnie w kraju oraz poza jego granicami. Państwo przyjmując od nich przysięgę dało im ustawowe gwarancje co do zatrudnienia oraz moralnego i materialnego statusu. Teraz okazuje się,  że gwarancje państwowe mają być nieważne, bo za wierną służbę wielu żołnierzy i ich rodziny czeka niezasłużona kara,  wymierzana z pominięciem wymiaru sprawiedliwości.

Za decyzje polityczne kolejnych władz żołnierze nie powinni ponosić odpowiedzialności, zwłaszcza zbiorowej. Państwo posiada wystarczające narzędzia pozwalające na odnalezienie i postawienie przed sądem  każdego przestępcy, który nosił  mundur. Wzywamy rządzących do wykorzystania tych środków. Niech państwo pokaże swą sprawność na tym polu. Żołnierze nie mogą być karani za działania polityków ani w przeszłości, ani obecnie.  Karanie zbiorowe, zwłaszcza uderzające w byt obrońców Ojczyzny, świadczy o niesprawności lub niechęci  właściwych organów państwa, albo wyjątkowej, zorganizowanej nagonce. To wielce nieodpowiedzialne i grożące obronności państwa działanie. To zły sygnał dla żołnierzy i funkcjonariuszy służących obecnie. Podważa to zaufanie do władz państwowych.

Apelujemy o zaniechanie kłamliwej propagandy dotyczącej rzekomych przywilejów, której celem jest wzbudzenie  negatywnych odczuć społecznych w stosunku do byłych żołnierzy oraz członków ich rodzin.

Zadaniem wojska jest obrona Narodu i Jego Państwa. Jednak Naród ma również obowiązki wobec sił zbrojnych. Powinien bronić wojsko przed błędnymi decyzjami władz politycznych. Dostrzegli to już twórcy Konstytucji 3 Maja zapisując w niej „Wojsko nic innego nie jest, tylko wyciągniętą siłą obronną i porządną z ogólnej siły narodu. Naród winien wojsku swemu nadgrodę i poważanie za to, iż się poświęca jedynie dla jego obrony. Wojsko winno narodowi strzeżenie granic i spokojności powszechnej, słowem winno być jego najsilniejszą tarczą”.

XI Krajowy Zjazd Delegatów wzywa wszystkie organy państwa do przestrzegania praw zawarowanych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz konwencjach międzynarodowych. Ustawodawstwo, które wyjmuje z konstytucyjnej ochrony obywateli, przy przyjęciu ich odpowiedzialności zbiorowej, jest sprzeczne z prawami podstawowymi obowiązującymi w Unii Europejskiej.

XI Krajowy Zjazd Związku Żołnierzy Wojska Polskiego

Włocławek, dnia 28 czerwca 2017 r

NOWE WŁADZE ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO

XI Krajowy Zjazd Delegatów wybrał w dniu 27 czerwca br. nowe władze naczelne Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.

W bieżącej kadencji Związkiem kierować będą:

Prezes Związku – płk Marek Bielec.

Wiceprezesi Zarządu Głównego:

– płk Henryk Budzyński – ds. społecznych.
– płk Miłosz Biały – ds. socjalno-zdrowotnych
– płk Stanisław Kalski – ds.obronnych i bezpieczeństwa,
– płk Adam Spychalski – ds. ekonomicznych – skarbnik

Sekretarz Generalny
– płk Jan Kacprzak

Nowym władom życzymy sukcesów  w realizacji celów Związku.

KOLEGOM MARYNARZOM

Najlepsze życzenia z  okazji ich święta, przyjaznych wiatrów, stopy wody pod kilem oraz spokojnego przybycia do portu życiowego 

składa Zarząd  Koła           

OPINIE PRAWNE

Na stronie internetowej Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych zamieszczone zostały opinie prawne dotyczące ustawy represyjnej, które mogą być wykorzystywane w postępowaniu odwoławczym przed sądami.

Czytaj dalej ….

www.fssm.pl/opinie-prawne-fssm

             PANI POSŁANKA PISZE DO WŁADZ ZWIĄZKU

Posłanka Joanna Schmidt odpowiedziała na reakcję władz  Związku na jej interpelację do Minista Obrony Narodowej.

Czytaj dalej:…

https://drive.google.com/open?id=0Bzj6TRF7OujPQkJpRVZIOVdQSEhXcE4ycl9WNU9kMGdlRUU0
 

   REAKCJA NA INTERPELACJĘ

Reagując na obrzydliwą interpelację posłanki .Nowoczesnej,  pani Joanny Schmidt do Ministra Obrony Narodowej   (interpelacja nr 12773) Prezydium Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego wystąpiło z pismem do kierownictwa tej partii.

Czytaj dalej …

https://drive.google.com/open?id=0B2ZS60Q_gDb7MDRzRDVldS1Ebzg

INTERPELACJA ZOSTAŁA WYCOFANA,  

co nie oznacza, że nie dotarła do adresata. 

 

  FEDERACJA STOWARZYSZEŃ SŁUŻB MUNDUROWYCH 

                  PISZE DO PANI PREMIER

Zarząd Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych wystosował pismo do Premier Beaty Szydło w wycofanie z dalszego procedowania w Sejmie projektu ustawy o zmianie ustawy o zabezpieczeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz członków ich rodzin.

Czytaj dalej…

https://www.fssm.pl/emerytury-wojskowe

MARSZ WOLNOŚCI W WARSZAWIE – BYLIŚMY TAM

Liczną i dobrze zorganizowaną grupą reprezentowaliśmy w Marszu Wolności środowisko byłych żołnierzy oraz funkcjonariuszy służb mundurowych. Rozpoznawalność zapewniły nam zwłaszcza niesione transparenty i banery. Na trasie przemarszu spotykaliśmy się wyłącznie z wyrazami sympatii i poparcia uczestników i osób obserwujących manifestację. Nasze wejście na Plac Konstytucji zostało przyjęte oklaskami przez zgromadzony tam wielotysięczny tłum.
Słowa uznania należą się stowarzyszeniom zrzeszającym byłych funkcjonariuszy i żonierzy, które zmoblilizowały swych członków do udziału w marszu.


        KONWENT DZIEKANÓW MÓWI NIE

W dniu 24 marca br. podczas spotkania Konwentu Dziekanów z podsekretarzem stanu w MON Wojciechem Fałkowskim, Przewodniczący Konwentu Dziekanów Korpusu Oficerów Zawodowych kmdr Wiesław Banaszewski poinformował o fakcie nieuzgodnienia przez Konwent Dziekanów Korpusu Oficerów Zawodowych projektu ustawy o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej dotyczącej pozbawiania stopnia oficerskiego i podoficerskiego.

 czytaj dalej… 

  PETYCJA DO SEJMU

Prezydium Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego wystąpiło z petycją do Sejmu RP o zaniechanie prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytanym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin.

czytaj dalej….

 

WSZYSCY EMERYCI WOJSKOWI TRAFIĄ DO IPN

Na podstawie dotychczasowych doświadczeń we wdrażaniu ustawy obniżającej drastycznie emerytury funkcjonariuszom policji i cywilnych służb specjalnych należy sądzić, że Wojskowe Biura Emerytalne wystąpią do IPN z wnioskami o sprawdzenie przebiegu służby wszystkich emerytów wojskowych oraz członków rodzin pobierających renty rodzinne.

czytaj dalej….. 

                    POMOC  EUROPOSŁA

Poseł do Parlamentu Europejskiego Pan Janusz Zemke podjął interwencję w sprawie działań naszych władz dotyczących drastycznego obniżenia emerytur służb mundurowych.  W tym celu wystąpił z listem do I. Wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Pana Fransa Timmermansa. Z treścią listu można zapoznać się klikając poniższy link:

czytaj dalej...

Ponadto Pan Janusz Zemke udostępnił „Praktyczny przewodnik w sprawie kryteriów dopuszczalnosci”, informujący o zasadach wnoszenia skarg do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

czytaj dalej ….

                        

PODZIĘKOWANIE SZEFA SZTABU GENERALNEGO WP

Drodzy Weterani i Kombatanci,

Drogie żołnierskie Rodziny,

Szanowni Państwo,

dobiega końca służba pełniona przeze mnie na stanowisku szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Jednocześnie 31 stycznia 2017 roku zakończę zawodową służbę wojskową i pożegnam się z mundurem.

Pragnę wszystkim Państwu serdecznie podziękować za wspólny czas.

Perspektywa trzydziestu czterech lat żołnierskiej aktywności pozwala dokonać podsumowania i podzielić się refleksją. Wiem, że mój zawodowy wybór był właściwy.

Mam świadomość, jak wiele trudnych wyzwań, zadań oraz odpowiedzialnych decyzji stało się moim udziałem. Wszelkie działania podejmowałem z poczuciem, iż nadrzędną wartością jest służba Ojczyźnie.

Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej przeszły w minionych latach ogromne przeobrażenia. Wpisywały się one w dynamikę procesów zachodzących w środowisku bezpieczeństwa międzynarodowego. Zmieniły się warunki służby oraz mentalność żołnierzy, struktury i organizacja wojska, jak również stosowane technologie. Członkostwo w Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, udział w operacjach w Iraku czy w Afganistanie, a także proces profesjonalizacji i modernizacji wywarły istotny wpływ na współczesny kształt Wojska Polskiego. Jesteśmy ważnym ogniwem NATO we wspólnej Europie. To efekt naszego połączonego wysiłku.

Wojsko Polskie tworzą ludzie. W mojej służbie zawsze kierowałem się przekonaniem, że to oni są najważniejsi. Na swojej żołnierskiej drodze spotkałem wielu znakomitych nauczycieli, dowódców, współpracowników oraz podkomendnych. Od wszystkich wiele się nauczyłem. Czerpałem z mądrości, inspiracji i rad w poszukiwaniu racjonalnych rozwiązań. Wszyscy utwierdzili mnie w przekonaniu, że służba wojskowa to odpowiedzialność, obowiązek, pokora i gotowość do poświęceń, również tych najwyższych.

Dziękując za współpracę proszę, aby pamiętali Państwo, że służba w mundurze żołnierza Wojska Polskiego jest szczególnym doświadczeniem i honorem. To zaszczyt opierający się na wartościach uniwersalnych. Służąc pod biało-czerwonym sztandarem, dochowując wierności przysiędze wojskowej wielu naszych kolegów oddało swoje życie. Dbajcie o Wojsko Polskie i etos żołnierski. Kultywujcie pamięć o dokonaniach oręża polskiego, pielęgnujcie chlubne tradycje. Wyzwalajcie w sobie entuzjazm do służby dla dobra Polski.

Zjawiska zachodzące w świecie i środowisku bezpieczeństwa pokazują, jak trudno jest przewidywać bieg spraw. Dylematów do rozstrzygnięcia w przyszłości nie zabraknie. Jestem głęboko przekonany, że mój następca będzie mógł liczyć na Państwa pomoc w każdej sytuacji. Razem wykonacie najtrudniejsze zadania. Sprostacie wszelkim wyzwaniom. Zapewnicie Ojczyźnie bezpieczny, stabilny rozwój.

W szczególnym dla mnie czasie kieruję słowa podziękowania do kombatantów, weteranów oraz wszystkich instytucji, organizacji i osób wyrażających nieustanną troskę o losy naszego kraju. Za wsparcie i zrozumienie wyrażam wdzięczność rodzinom wojskowym.

Życzę Państwu zdrowia, wytrwałości oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym.

Z żołnierskim pozdrowieniem
generał Mieczysław Gocuł
szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego

LIST OTWARTY

Środowisko żołnierzy Koła nr 28 im. Tadeusza Kościuszki Związku Żołnierzy Wojska Polskiego wyraża zdecydowany sprzeciw wobec rządowego projektu zmiany ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, który 2 grudnia br. został przekazany do Sejmu RP (nr druku 1105).

Czytaj dalej:

https://drive.google.com/open?id=0Bzj6TRF7OujPVkFqMUdnSG5ZU28

LIST BYŁYCH MINISTRÓW OBRONY NARODOWEJ

 

Warszawa, 8 grudnia 2016

Pan

Marek Kuchciński

Marszałek Sejmu RP

Szanowny Panie Marszałku,

 

My, byli ministrowie obrony narodowej przypominamy, że żołnierze nie zawsze mają swobodę kształtowania swojej wojskowej kariery, a często o ich służbie decyduje rozkaz przełożonych. Tak było także w PRL.

Dzisiaj Wojsko Polskie służy suwerennemu i demokratycznemu państwu polskiemu. Służy całemu narodowi, a nie jednej opcji politycznej. Jest to jedna ze zdobyczy wielkiej przemiany ustrojowej po 1989 roku.

Żołnierze polscy, z całym bagażem dramatycznych doświadczeń, służby w czasach PRL, odnaleźli swoje ważne miejsce w wolnej Ojczyźnie. Służyli w systemie obrony i bezpieczeństwa kraju, w wojskach lądowych, w marynarce wojennej, w siłach powietrznych, w wywiadzie i kontrwywiadzie, w strukturach NATO, w misjach wojskowych w najniebezpieczniejszych miejscach świata.

Służyli dobrze pod zwierzchnictwem kolejnych prezydentów, pod kierownictwem kolejnych ministrów reprezentujących nieomal całą mozaikę głównych polskich partii politycznych i wszystkie kolejne rządy III RP. Służyli także pod parokrotnymi rządami polityków PiS. Wtedy ich chwalono, korzystano z ich wiedzy i doświadczenia, odznaczano i awansowano.

Dzisiaj kolejny rząd PiS chce wielu z nich odebrać emeryturę należną z tytułu służby po 1989 roku. Widzimy w tym nie tylko ludzką i żołnierską krzywdę, ale i złamanie zasady wzajemnej lojalności w relacjach pomiędzy państwem i jego żołnierzami. Wejście w życie zapowiadanego rozwiązania oznacza zakwestionowanie zasady: dobra emerytura za dobrą służbę Polsce.

 

Stanisław Dobrzański

Bronisław Komorowski

Zbigniew Wojciech Okoński

Janusz Onyszkiewicz

Tomasz Siemoniak

Radosław Sikorski

Do wiadomości:

Pan Andrzej Duda

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Pani Beata Szydło

Prezes Rady Ministrów

     STANOWISKO

Prezydium Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego wobec projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin

W godzinach popołudniowych 2 grudnia br. na stronie internetowej Sejmu opublikowany został projekt ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin. Projekt ten drastycznie obniża emerytury żołnierzom pełniącym służbę „na rzecz totalitarnego państwa” w okresie od 22 lipca 1944 r. do 31 sierpnia 1990 r. oraz członkom Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego. Intencją twórców ustawy jest zniesienie przywilejów emerytalnych tych żołnierzy, ponieważ ich zdaniem „nie zasługują oni na ochronę prawną ze względu na poczucie naruszenia w tym zakresie zasady sprawiedliwości społecznej”.

Z projektu ustawy nie wynika kto jest jej autorem, czyżby był on sierotą? Został przygotowany w tajemnicy z rażącym naruszeniem obowiązującego prawa. Wbrew twierdzeniu autorów ustawy zamieszczonym w jej uzasadnieniu nie został on opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji. Naruszono liczne przepisy Regulaminu Pracy Rady Ministrów dotyczące postępowania z projektami dokumentów rządowych. Nie można go znaleźć w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Nie przeprowadzono uzgodnień ani konsultacji społecznych. Nie został on rozpatrzony przez Komitet Stały Rady Ministrów. Nie było go również w porządku obrad Rady Ministrów w dniu 24 listopada 2016 r. ani w terminach wcześniejszych.  Mimo tych naruszeń prawa w dniu        2 grudnia br. został on podpisany przez Panią Premier Beatę Szydło i jako projekt rządowy skierowany do Sejmu. Pani Premier nie zna ani projektu ustawy, ani jego uzasadnienia. W p”w załączeniu przedstawia opinię dotyczącą zgodności proponowanych rozwiązań z prawem Unii Europejskiej”. Treść uzasadnienia mówi natomiast, że „zakres projektu ustawy nie jest objęty prawem Unii Europejskiej

Analiza projektu ustawy wskazuje na zwykłe niedbalstwo w pracach nad nim. Nie zawiera on definicji „państwa totalitarnego”. Autorzy projektu ustawy nie zauważają, że w polskim systemie prawnym ustawa z dnia 9 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin jest jednakowa dla wszystkich żołnierzy. Zasady obliczania wysokości emerytur wojskowych są jednakowe dla każdego żołnierza, a jej wysokość zależy od uposażenia pobieranego w ostatnim miesiącu pełnienia służby. Wyjątek stanowią żołnierze powołani po raz pierwszy po dniu 31 grudnia 2012 r. do zawodowej służby wojskowej lub służby kandydackiej. Jakie więc przywileje mają oni na myśli, nie wiadomo. Nie wyjaśniają, dlaczego żołnierze pełnili służbę „na rzecz państwa totalitarnego” w okresie od 22 lipca 1944 r. do 31 sierpnia 1990 r. a funkcjonariusze pobierający emerytury policyjne w okresie od 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r.

Prezydium Zarządu Głównego stoi na stanowisku, że projekt ustawy narusza zasady Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, zwłaszcza art. 2. Autorzy ustawy nie przestrzegają wyroku Trybunału Konstytucyjnego w tej materii (sprawa K 6/09). Nie wyjaśniają, dlaczego dzielą żołnierzy pełniących służbę po 1990 r., w wolnej Polsce, na żołnierzy „gorszego sortu”, którym należy drastycznie ograniczyć uprawnienia emerytalne oraz na lepszych, których ustawa pomija. Żołnierze „gorszego sortu” potrzebni są, gdy zachodzi potrzeba pochwalić się wysiłkiem naszego kraju w misjach pokojowych. Twórcy ustawy zapominają o rodzinach żołnierzy poległych w misjach poza granicami kraju obcinając im renty rodzinne.  Nie pamiętają o zasługach żołnierzy przy wprowadzeniu naszego kraju do NATO. Świadomie wprowadzają w błąd społeczeństwo poprzez określenie „specjalne przywileje emerytalne”, co jest zamierzonym brakiem rozróżnienia systemu zaopatrzenia emerytalnego żołnierzy i ich rodzin z systemem ubezpieczeń społecznych.

Prezydium Zarządu Głównego zwraca uwagę, że pozostali emeryci i renciści wojskowi, a także żołnierze pełniący obecnie zawodową służbę wojskową nie mogą czuć się bezpiecznie. Pojawiły się już żądania polityków, aby takimi rozwiązania objąć również kadrę dowódczą Wojska Polskiego oraz działaczy partyjnych. Żołnierzom zawodowym ich polityczny przełożony już wskazał, że to nie oni są prawdziwymi patriotami gotowymi bronić Ojczyzny, że to nie oni stanowią elitę armii. Przy pogarszającej się sytuacji gospodarczej, na co wskazują liczni ekonomiści, system zaopatrzenia emerytalnego ich obejmujący może ulec zmianie.

Prezydium przypomina, że w dniu 5 lutego br. ówczesny Dyrektor Gabinetu Politycznego Ministra Obrony Narodowej – Rzecznik Prasowy Bartłomiej Misiewicz, w trakcie spotkania Konwentem Korpusu Oficerów Zawodowych poinformował, że w Ministerstwie Obrony Narodowej oraz w innych ministerstwach nie są w tej chwili prowadzone prace, które pogarszałyby sytuację żołnierzy zawodowych oraz emerytów wojskowych. Podkreślił także, że takie prace nie są planowane w komórkach resortu obrony narodowej.

Prezydium Zarządu Głównego stwierdza, że pro­jektodawcą kierują wyłącznie motywy polityczne, wynikające z zobowiązań wyborczych. Gdy brak pieniędzy na realizację rozdętych programów wyborczych najłatwiej sięgnąć po emerytury, tym bardziej, że towarzyszące temu hasła populistyczne znajdują wielu zwolenników. Nie zauważają, że projekt jest wewnętrznie sprzeczny, gdyż w jednym miejscu prezentuje zasady procentowe obliczania wysokości emerytur, a w innym określa maksymalną jej wysokość bez względu na wynik tych obliczeń.

Autorzy projektu ustawy stawiają się ponad prawem. Nie są i nie chcą być uczestnikami procesów demokratycznych zawarowanych w Konstytucji RP. Bezkrytycznie akceptują dążenia IPN do objęcia zakresem jego działania coraz większej grupy obywateli.  Mając to na uwadze Prezydium rekomenduje twórcom ustawy zapoznanie się i traktowanie jako niedoścignionego wzorca treści art. 81 oraz 82 ustawy z dnia 11 grudnia 1923 r. o zaopatrzeniu emerytalnem funkcjonarjuszów państwowych i zawodowych wojskowych (Dz. U. z 1924 nr 6, poz. 46).

Prezydium Zarządu Głównego zwraca się do parlamentarzystów o odrzucenie projektu ustawy, przy tworzeniu której naruszono tak wiele przepisów. Pamiętajmy wszyscy o słowach Juliana Tuwima, który w wierszu „Modlitwa 2” prosi Boga „niech prawo zawsze prawo znaczy, a sprawiedliwość – sprawiedliwość”.

iśmie przewodnim przy którym przesyła projekt ustawy do Sejmu pisze, że

Prezydium Zarządu Głównego

Związku Żołnierzy Wojska Polskiego

(Tekst stanowiska został przesłany wszystkim posłom i senatorom).

   REAKCJE NA STANOWISKO

Pani Poseł Pauliny Hennig-Kloska

Wielokrotnie Nowoczesna Ryszarda Petru podkreślała,że Państwo prawa ( jakim jest RP ) u swych podwalin powinno mieć przestrzeganie powszechnych zasad, a jedna z nich i to priorytetową jest stwierdzenie, że nie można stosować „odpowiedzialności zbiorowej” oraz to, że każdy casus prawny wymaga indywidualnej oceny uprawnionego organu- co w konstrukcji prawnej przyjętej w RP i Konstytucji oznacza,że uprawnionym do orzekania w takich indywidualnych sprawach są Sądy Powszechne jako niezawisły organ tzw. „trzeciej władzy państwa”. Od momentu gdy ukazały się „przecieki” dot. projektu tejże ustawy, zarówno Pani Poseł jak i całe ugrupowanie polityczne które reprezentuje tzn. Partia Polityczna Nowoczesna Ryszarda Petru stoi na stanowisku,że projekt który obecnie forsowany jest przez tzw. „kręgi rządowe” i zbliżone do PiSu, jest wyrazem nieprzemyślanego działania noszącego znamiona „zemsty”.
Takie stanowisko Pani Poseł przedstawiała już wielokrotnie zarówno w Sejmie jak i w mediach oraz na wszystkich spotkaniach na które jest zapraszana a gdzie podnoszony jest ten temat.
W obecnym kształcie i założeniach projekt o którym Państwo piszecie nie jest dla nas do przyjęcia i jeśli nie zostaną wprowadzone do niego zapisy umożliwiające indywidualne rozpatrzenie poszczególnych przypadków oraz możliwość ich oceny przez niezawisły Sad- nie uzyska on poparcia z naszej strony.
Proszę o poinformowanie o naszym stanowisku ZG ZŻWP jak i wszystkich Waszych członków.
Jednocześnie pragnę poinformować, że zarówno Pani Poseł jak i Zarządy Kół Nowoczesna Ryszarda Petru w Wielkopolsce ( gdyż te okręgi wyborcze reprezentuje ) dostrzegają nadchodzącą tragedię życiową która wraz z wprowadzeniem tej „ustawy” grozi setkom tysięcy „bogu ducha winnym” osobom i z wszystkich sił będziemy temu przeciwdziałać.
W OW 37 (Gnieźnieńsko-Konińskim) jest tych osób tysiące we wszystkich organizacjach zrzeszających osoby służące Dobru Polski w różnych mundurach i pozostajemy otwarci na szeroką współpracę z Waszym środowiskiem i zapraszamy.

Z poważaniem:

Piotr Szczepański
asystent Poseł na Sejm RP
Pauliny Hennig-Kloska

Pana Posła Janusza Sanockiego

W pełni popieram Wasze stanowisko ws. emerytur. Uważam – co prawda – że system emerytalny w całości powinien w Polsce być zmieniony, przywileje zweryfikowane i ograniczone, ale kluczem do tego  nie mogą być kryteria polityczne, a tak jest w obecnym projekcie ustawy. Zaznaczam, że jestem byłym internowanym, więźniem politycznym z okresu PRL. Upoważniam Panów do opublikowania mojego stanowiska.

Z wyrazami szacunku

Janusz Sanocki
poseł na Sejm RP

Wiceadmirała w st. spocz. Piotra Kołodziejczyka
Ministra Obrony Narodowej w latach 1990-1991 oraz 1993-1994

Szanowni Koledzy,
W związku z faktem, iż pod listem wystosowanym w dniu 8 grudnia br. przez byłych ministrów ON do Marszałka Sejmu RP zabrakło mojego podpisu.
Oświadczam, że stało się to bez mojej wiedzy i woli. Pragnę z całą mocą podkreślić swoją pełną solidarność ze stanowiskiem Prezydium ZG ZŻWP, czemu gotów jestem dać dowód słowem i czynem.

Łączę wyrazy należnego szacunku oraz serdeczne pozdrowienia,

Piotr Kołodziejczyk
wiceadm. w st. sp.

STANOWISKO 
       ZARZĄDU FEDERACJI STOWARZYSZEŃ SŁUŻB                          MUNDUROWYCH 
w sprawie:
projektu zmian w ustawie o zaopatrzeniu emerytalnym

Zarząd Koła uprzejmie informuję, że na stronie internetowej Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych opublikowane zostało stanowisko  Zarządu FSSM w   sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby  Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży  Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby  Więziennej  oraz ich rodzin z dnia 14 listopada 2016 r.
Aby zapoznać się z nim oraz innymi dokumentami kliknij na poniższy link.

Czytaj dalej: 

NADANIE SZTANDARU DLA KOŁA

14 i 15 czerwca, były dniami szczególnymi dla Organizacji Mazowieckiej Związku Żołnierzy Wojska Polskiego oraz dla naszego koła. Wiązało się to z obchodami 35 lecia Organizacji Mazowieckiej. Uroczystości miały charakter szczególny, bowiem w tych dniach oprócz naszego koła sztandary otrzymały Mazowiecki Zarząd Wojewódzki oraz Koło nr 23. Był to chyba pierwszy taki przypadek w 35 letniej historii Związku.

Uroczystości rozpoczęły się w Katedrze Polowej Wojska  Polskiego. 14 bm. o godz. 9.00 odprawiona została msza św. w intencji członków Związku oraz ich rodzin. Wzięło w niej udział wielu członków Organizacji Mazowieckiej, w tym Prezes Związku gen. dyw. w st. spocz. dr Franciszek Puchała. Nabożeństwo poprzedziło krótkie wystąpienie płk Lecha Pietrzaka, który w kilku słowach przypomniał historię Związku i Organizacji Mazowieckiej.

Mszę św. celebrował Wikariusz Generalny Biskupa Polskiego Wojska Polskiego ks. prał. kan. płk January Wątroba. Dziwnym zrządzeniem losu Ewangelia wg św. Mateusza przewidziana na dzień 14 czerwca nawiązywała do obecnej sytuacji Związku wzywając do miłości adresowanej do wszystkich ludzi, również tych, którym Związek zawadza.

W homilii ks. Wątroba podkreślił zasługi Związku w integracji środowiska żołnierzy i ich rodzin, trosce o ich byt codzienny, zasługi i osiągniecia w krzewieniu i kształtowaniu patriotyzmu oraz działaniach na rzecz umacniania obronności naszej Ojczyzny. Złożył życzenia wszystkim członkom Związku oraz ich rodzinom. Pod koniec nabożeństwa poświęcił wyłożone na stołach sztandary. Po mszy wszyscy udali się pod Grób Nieznanego Żołnierza, na płycie którego złożone zostały wieńce i wiązanki kwiatów.

Druga część uroczystości, wręczenie sztandarów, odbyła się w dniu następnym na placu przed teatrem Rampa na warszawskim Targówku. Fronton teatru oraz plac przed nim i jego otoczenie idealnie pasowały do naszej uroczystości. Słowo wstępne poświęcone znaczeniu sztandaru wygłosił płk Lech Pietrzak, który później moderował całą uroczystość.

Ceremonia wręczenia rozpoczęła się odegraniem hymnu państwowego i pieśni Związku. Prezes Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego płk Bogdan Miller powitał wszystkich przybyłych i wspomniał o znaczeniu tej uroczystości dla Organizacji Mazowieckiej. Po tym wystąpieniu sekretarz generalny ZG ZŻWP płk Jan Kacprzak odczytał uchwałę o nadaniu sztandarów dla Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego, Koła Nr 23 oraz Koła Nr 28. Goście honorowi w osobach: Prezes Związku – gen. dyw. Franciszek Puchała, przewodniczący Komitetu Fundacyjnego – gen. dyw. Roman Misztal, matka chrzestna sztandaru – pani Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska, ojciec chrzestny – płk Bolesław Szczepaniak, prezes koła  – płk Zdzisław Kendziorek oraz kombatanci: kmdr Józef Marzec, płk Kazimierz Michalski, płk Zdzisław Modrzewski, płk Zdzisław Ociesa, płk Jan Skowron oraz przedstawicielka członkiń Związku – pani Alicja Lewandowska-Kraińska, wbili gwoździe pamiątkowe w drzewce sztandaru. Następnie przewodniczący Komitetu Fundacyjnego gen. dyw. Roman Misztal przekazał sztandar rodzicom chrzestnym, a ci wiceprezesowi ZG ZŻWP gen. dyw. Bolesławowi Izydorczykowi. Gen. Izydorczyk wręczył sztandar prezesowi koła płk Zdzisławowi Kendziorkowi, a on pocztowi sztandarowemu w składzie: dowódca –  płk Henryk Budzyński, sztandarowy – st. chor. sztab. Edward Ślusarczyk oraz asystent –  płk Marek Nowak. Na komendę moderatora poczty sztandarowe dokonały prezentacji sztandarów przed zgromadzonymi uczestnikami. Uroczystość przed teatrem zakończyła się wystąpieniem Prezesa Związku i odegraniem pieśni Wojska Polskiego.

Dalsza jej część odbyła się w teatrze Rampa. W trakcie części oficjalnej prezes MZW płk Bogdan Miller przedstawił najważniejsze osiągnięcia Organizacji Mazowieckiej oraz problemy stojące przed nią. Wręczył okolicznościowe upominki gościom oraz wyróżnienia  wyróżniającym się członkom Związku.

Uroczystość zakończył wspaniały koncert w wykonaniu aktorów teatru Rampa. Za pomoc w zorganizowanu uroczystości gorące słowa podziękowania należą się dyrektorowi teatru Rampa panu Wiktorowi Olejarzowi, zespołowi artystycznemu oraz pracownikom.

Po południu członkowie naszego koła spotkali się na uroczystym obiedzie. W jego trakcie zaprezentowano obecnym nowy sztandar. Członkowie wyróżnieni wbiciem gwoździ pamiątkowych oraz zasłużeni dla koła otrzymali pamiątkowe miniaturki sztandaru.

Zarząd Koła dziękuje Zarządowi Województwa Mazowieckiego oraz Prezydent M.St. Warszawy Pani Hannie Gronkiewicz –Waltz za wyrażenie zgody na umieszczenie na płacie sztandaru herbów województwa mazowieckiego i M. St. Warszawy.

Po raz pierwszy w historii Związku Święto Związku przebiegało bez wojskowej asysty honorowej. Okazało się, że bez niej można je właściwie zorganizować i godnie przeprowadzić.

Koleżanki i Koledzy zainteresowani otrzymaniem prezentowanej wyżej miniaturki sztandaru proszeni są o kontakt z kol. Henrykiem Budzyńskim, tel. 509 639 226.

Pozostałe zdjęcia w galerii zdjęciowej.

 

UROCZYSTE SPOTKANIE Z KOMBATANTAMI

Z OKAZJI NARODOWEGO DNIA ZWYCIĘSTWA

W dniu 11 maja 2016 r. odbyło się tradyczyjne spotkanie koleżeńskie z kombatantami – członkami naszego koła. Spotkanie otworzył prezes koła płk Zdzisław Kendziorek, który powitał obecnych, zwłaszcza kombatantów. Podziękował im za ich walkę o wyzwolenie naszego kraju z okupacji hitlerowskiej. Przedstawił szlak bojowy każdego z nich oraz posiadane odznaczenia bojowe. Szczególnym fragmentem spotkania było nadanie wszystkim kombatantom „Złotego Krzyża Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Odznaczenia otrzymali:

Kmdr Józef Marzec. Ur. 19 marca 1924 r. Żołnierz 1 Pułku Artylerii Lekkiej 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki. Uczestnik bitwy pod Lenino. Razem z 1 DP przeszedł jej cały szlak bojowy od Lenino do Berlina. Dwukrotnie ranny. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,  Krzyżem Walecznych oraz medalem „Za udział w Walkach o Berlin”.

Płk Zdzisław Modrzewski. Ur. 29 grudnia 1923 r. Zołnierz  1 AWP. Uczestnik walk nad Sprewą oraz  z bandami UPA. Odznaczony Krzyżem Walecznych.

 

Płk Zdzisław Ociesa.  Ur. 6 kwietnia 1924 r. Członek Samodzielnego Oddziału Samoobrony „Kania” na Wołyniu. Żołnierz 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej.  Odznaczony Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Walecznych, Krzyżem  Partyzanckim oraz Krzyżem Armii Krajowej. Uhonorowany tytułem Weterana Walk o Wolność i Niepodległość.

 

Płk Jan Skowron. Ur. 25 kwietnia 1926 r. Żołnierz francuskiego ruchu oporu, 1 Armii Francuskiej oraz 29 Zgrupowania Piechoty Polskiej we Francji. 11 listopada 1945 r. wraz ze zgrupowaniem przybył do Polski. Jako dowódca batalionu 34 Pułku Piechoty brał udział w walkach z bandami UPA w Bieszczadach. Kawaler Orderu Wojennego Virtuti Militari V kl,  Krzyża Grunwaldu II kl.,  Orderu Legii Honorowej oraz Krzyża Walecznych.

 

Płk Bolesław Szczepaniak. Ur. 1 czerwca 1924 r. Żołnierz 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki. Uczestnik bitwy pod Lenino. Z dywizją przeszedł cały jej szlak bojowy od Lenino do Berlina. Odznaczony Krzyżem Walecznych.

 

UHONOROWANIE PŁK JANA SKOWRONA WE FRANCJI

W dniu 17 lipca 2015 r. w miejscowości DECHY (północna Francja) odbyła się uroczystość nadania imienia Jana Skowrona, rondu w pobliżu centrum handlowego ZAC du  Luc. Ceremonię prowadził Mer DECHY pan Jean-Michel SZATNY, a  głównym bohaterem był pułkownik Jan  Skowron oraz grupa jego towarzyszy broni.

Nowe rondo zdobi tablica o treści:

Rondo

JANA SKOWRONA

upamiętniające akcję sabotażową

zniszczenia masztu antenowego radiostacji

na niemieckim lotnisku

przeprowadzoną w tym miejscu

w dniu 16 lipca 1944 roku

przez dowodzoną przez niego

Polską Grupę

Francuskiego Ruchu Oporu

 

Akcja sabotażowa przeprowadzona przez grupę Jana Skowrona wyłączyła lotnisko z użytkowania i uratowała miasto Dechy przed nalotem dywanowym lotnictwa amerykańskiego. Naloty takie amerykańskie lotnictwo przeprowadziło w 1944 r. na pobliskie lotniska bombardując przy okazji sąsiadujące z nimi miejsowości.

Wzruszającą uroczystość zorganizowały władze miasta DECHY i tamtejsze Muzeum Pamięci Społecznej. Podczas ceremonii nie tylko przywołano wspomnienia o akcji sabotażowej z 16 lipca 1944 roku – dowodzonej przez naszego Bohatera ale także podkreślono Jego dalszy udział w walkach Francuskiego Ruchu Oporu w końcowej fazie II wojny światowej a następnie w kampanii  1. Armii Francuskiej w Alzacji oraz w działaniach bojowych po powrocie w 1945 roku do Polski.

Płk Jan SKOWRON  (ur. 25 kwietnia 1926 roku w DOUAI, Francja)  to wieloletni członek Koła nr 28 im. Tadeusza Kościuszki w Warszawie, weteran francuskiego Ruchu Oporu, żołnierz 1. Armii Francuskiej „Ren-Dunaj”, Kawaler Orderu Wojennego Virtuti Militari i  Legii Honorowej.
Jest on jednocześnie Prezesem Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy 1. Armii Francuskiej „Ren i Dunaj” oraz Członkiem Rady ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych przy Marszałku Województwa Mazowieckiego. Jest także znanym artystą malarzem tworzącym wspaniałe obrazy.  I na wszystko to starcza mu czasu i energii – za co mu serdecznie dziękujemy i gratulujemy!

 

    Copyright (c)2015 Koło nr 28 im. Tadeusza Kościuszki