ODESZLI NA WIECZNĄ WARTĘ

29 września na wieczną wartę odszedł płk Dariusz DOBROWOLSKI

Płk Dariusz Dobrowolski urodził się 24 lutego 1940 r. w Warszawie. Zawodową służbę wojskową pełnił od 26 września 1960 r do 24 lutego 1998 r. Absolwent Akademii Sztabu Generalnego WP. Od dnia 9 sierpnia 1998 r. członek Koła nr 28 im. Tadeusza Kościuszki Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy.

Za zasługi poniesione w służbie wojskowej odznaczony Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, Złotym medalem Za zasługi dla obronności kraju oraz innymi odznaczeniami resortowymi.

Pogrzeb  płk. Dobrowolskiego odbędzie się w dniu 5 października o godz. 13:00 na Cmentarzu Wolskim

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI!

 

21 września na wieczną wartę odszedł płk Jan Skowron

 

Płk dypl. w st. spocz. Jan Skowron urodził się 25 kwietnia 1926 r. w polskiej rodzinie górniczej w Douai we Francji, w północnym zagłębiu węglowym. Tu dorastał i ukończył szkołę średnią École Primaire Superienere, obecnie zwaną Szkołą Sztuk Pięknych.  Bohater Francji i Polski. Żołnierz francuskiego ruchu oporu, 1 Armii Francuskiej i 29 Zgrupowania Piechoty Polskiej we Francji. W dniu 11 listopada 1945 r. jako żołnierz tego zgrupowania przybył do Polski.

Uczestnik walk z bandami UPA w Bieszczadach. Absolwent Akademii Sztabu Generalnego WP.

Attaché wojskowy w Rzymie (1960-1964) oraz członek Międzynarodowej Komisji Kontroli ONZ (1969-1970) w Laosie. Za pomoc charytatywną dla ludności dotkniętej powodzią otrzymał osobiste podziękowania króla Laosu. Attaché wojskowy w Algierii (1979-1980).

Swe wspomnienia z okresu wojny opisał w książce „Chłopcy z Nordu i Pas-de Calais”, za którą otrzymał wyróżnienie literackie.

Po przejściu w stan spoczynku wstąpił do Koła nr 28 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Wieloletni prezes Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy 1 Armii Francuskiej „Ren i Dunaj”

Artysta malarz – członek Związku Polskich Artystów Plastyków. Autor projektu kwatery kombatanckiej byłych żołnierzy 1 Armii Francuskiej, wraz z symbolicznym grobem jej dowódcy marszałka Francji Jean de Lattre de Tassigny na cmentarzu wojskowym na Powązkach.

Wielokrotnie wyróżniany za swoją walkę, służbę wojskową, pracę i osiągnięcia artystyczne.  Otrzymał m. in. Krzyż Srebrny Orderu Virtuti Militari, Krzyże Kawalera i Oficera Orderu Legii Honorowej Francji, Krzyż Walecznych, Krzyż Komandorski i Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Zasłużony na Polu Chwały, Krzyż Grunwaldu, Złoty Krzyż Zasługi Odznakę Zasłużonego Działacza Kultury oraz liczne odznaczenia resortowe. W uznaniu zasług  bojowych Jego imię otrzymało rondo w pobliżu centrum handlowego ZAC du Luc w Dechy (płn. Francja)

Odszedł człowiek wielkiego formatu, pełen wewnętrznego ciepła, bardzo życzliwy dla ludzi, wspaniały gawędziarz.  

Jego motto życiowe brzmiało: SŁUŻYŁEM, SŁUŻĘ I BĘDĘ SŁUŻYĆ POLSCE, BO POLSKA TO MOJA OJCZYZNA Z WYBORU.

Żegnaj Janie, żegnaj Przyjacielu.

SPOCZYWAJ W POKOJU. CZEŚĆ TWOJEJ PAMIĘCI!

 

 

26 stycznia na wieczną wartę odszedł płk Mirosław Dąbrzalski

Płk Mirosław Dąbrzalski urodził się 20 grudnia 1931 r. w Łodzi. W 1951 powołany został do służby wojskowej. W wojsku przesłużył 42 lata, do dnia 30 listopada 1992 r. Absolwent Oficerskiej Szkoły Artylerii w Toruniu. Magister historii.

Za zasługi poniesione w służbie wojskowej odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi oraz odznaczeniami resortowymi.

8 lutego 1994 r. wstąpił do Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych.

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI!

 

23 stycznia na wieczną wartę odszedł płk dypl. Józef Boryń

 


Płk Józef Boryń urodził się 15 lutego 1926 r. w Powiślu d. województwo siedleckie. 24 kwietnia został powołany do służby wojskowej, pełnij ją prawie 40 lat – do dnia 19 grudnia 1986 r.
Absolwent Akademii Sztabu Generalnego WP oraz podyplomowego Studium Organizacji i Zarządzania. W dniu 20 marca 1998 r. wstąpił do Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego (Obecnie ZŻWP).
Za zasługi poniesione podczas pełnienia służby wojskowej odznaczony Krzyżami Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, złotym medalem Za zasługi dla obronności kraju oraz innymi odznaczeniami resortowymi.

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI!

 

                                  5 stycznia 2021 r. na wieczną wartę odszedł                            płk mgr inż. Jerzy Liwski

Płk Jerzy Liwski urodził się  w dniu 7 maja 1944 r. w Nowym Dworze Mazowieckim. W wojsku przesłużył 39 lat (1961 – 2002). Pełnił służbę na wielu odpowiedzialnych stanowiskach służbowych. Za poniesione zasługi odznaczony m. in. Złotym Krzyżem Zasługi i Złotym medalem za zasługi dla obronności kraju.

W dniu 13 czerwca 2007 r. wstąpił do Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego.

 

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI !

 

                         11 grudnia 2020 r. odszedł na wieczną wartę                                                płk Waldemar Tadeusz Postler.

 

Płk Waldemar Postler urodził się 23 listopada 1929 r.  we Włocławku. W listopadzie 1951 r. powołany został do służby wojskowej. Absolwent Wojskowej Akademii Technicznej. Od 28.06.1962 do 12.10.1965 zastępca attaché wojskowego, morskiego i lotniczego przy Ambasadzie PRL w Berlinie. Od 7.10.1975 do 26.11.1979 attaché wojskowy i lotniczy przy Ambasadzie PRL w Wiedniu. Od 25.05.1987 do 10.05.1990 attaché wojskowy, morski i lotniczy przy Ambasadzie PRL w Berlinie. Od 1.10.1965 do 28.07.1966 kurs badań operacyjnych przy Akademii Sztabu Generalnego WP w Warszawie. Od 4.01.1972 do 1.03.1972 kurs przeszkolenia kierowniczej kadry szczebla taktyczno-operacyjnego wojsk lądowych przy Akademii Sztabu Generalnego WP w Warszawie. Od 28.06.1974 do 22.08.1974 kurs przy Akademii Dyplomatycznej w ZSRR. Dnia 10 maja 1990 r. przeniesiony w stan spoczynku. w dniu 5 maja 1992 r. wstąpił do Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych.

Za zasługi poniesione w trakcie służby wojskowej odznaczonym m. in.: Krzyżem Oficerskim    i Kawalerskim Orderu odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi oraz odznaczeniami resortowymi.

W dniu 18 grudnia 2020 r.  spoczął na Cmentarzu Północnym w Warszawie.

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI.

 

 

                             8 listopada na wieczną wartę odszedł                           płk dypl. Zdzisław Modrzewski

 

 

Płk Zdzisław Modrzewski urodził się 29 grudnia 1923 r. w Honiatynie. 5 grudnia 1944 r. powołany został do pełnienia służby wojskowej. W dniach 1.05 – 8.05. 1945 r. brał udział w walkach nad Sprewą, a w okresie 19.04-31.07.1947 r. w walkach z bandami UPA w Bieszczadach. Absolwent Akademii Sztabu Generalnego WP. W wojsku przesłużył 45 lat, w stan spoczynku przeniesiony w dniu 16 czerwca 1988 r.

18 września 1988 r. wstąpił do Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych.

Za zasługi poniesione w służbie wojskowej odznaczony: Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Walecznych, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Za udział w walkach o Berlin, medalem Za Odrę Nysę i Bałtyk oraz medalami resorowymi.

Msza św. żałobna odprawiona zostanie w dniu 17 listopada 0 godz. 13.oo w kościele pw. św. Zofii Barat – ul. Taneczna 65 w Warszawie, po której nastąpi złożenie zmarłego do grobu na pobliskim cmentarzu w Grabowie, przy ul. Poloneza. 

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI! 

 

      5 listopada br. na wieczną wartę odszedł   płk mgr Jerzy Sej

Płk mgr Jerzy Sej urodził się w dniu 18 września 1941 r. w Rzeczycy (woj. Łódzkie). Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego. W okresie od 2.11.1966 do 7.08.1984 pełnił  zawodową służba wojskową (jako podprokurator/zastępca prokuratora/wiceprokurator wojskowy). Od 20.02.1981 do 8.11.1982 podnosił swe kwalifikacje na Podyplomowy Studium Organizacji i Kierowania w Akademii Sztabu Generalnego WP. Od 1.07.1987 do 24.08.1987 przebywał na  dwumiesięcznym  kursie przy Akademii Dyplomatycznej ZSRR. Główny Specjalista Prawny i Radca Prawny w JW  3362.

W dniu 8 maja 2002 r. wstąpił do Koła nr 28 Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego.

Za zasługi w służbie wielokrotnie wyróżniany, w tym Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi oraz odznaczeniami resortowymi.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 13 listopada 2020 r. (piątek),  w Marysinie Wawerskim. O godz. 13.00 w Kościele pw. św. Feliksa z Kantalicjo, ul. Kościuszkowców 85A odprawione zostanie nabożeństwo żałobne, po którym o godz. 14.00  nastąpi złożenie zmarłego do grobu na pobliskim cmentarzu przy ul. Korkowej 152.

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI !

 

                        28 października 2019 r. na wieczną wartę odszedł płk Jan Lenart

Płk Jan Lenart urodził się 3 maja 1933 r, w Suchej Beskidzkiej. W dniu 25 września 1949 r. został powołany do służby wojskowej. Magister historii. Pełnił służbę na różnych odpowiedzialnych stanowiskach służbowych. W latach 1973-1974 członek Międzynarodowej Komisji Kontroli i Nadzoru w Wietnamie. W dniu 12 kwietnia 1991 r., po 42 latach służby, zwolniony ze służby wojskowej. Od 22 stycznia 1997 r. członek Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, złotym medalem Za zasługi dla obronności kraju oraz wieloma innymi odznaczeniami resortowymi.

Płk Jan Lenart spoczął na Cmentarzu Południowym w Antoninowie w kwaterze 20 H.

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI !

 

 

 W nocy z 7/8 sierpnia 2019 r. na wieczną wartę odszedł   płk Roman Ziegler.

Płk Roman Ziegler urodził się 13 lutego 1944 r. w Toruniu. W 1964 r, podjął studia w Oficerskiej Szkole Wojsk Rakietowych i Artylerii. Magister prawa. Pełnił służbę na różnych dopowiedzianych stanowiskach służbowych. W 2002 r. zwolniony do rezerwy.

W dniu 22 stycznia 203 r. wstąpił do Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy WP.

Za poniesione zasługi odznaczony został Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi oraz wieloma odznaczeniami resortowymi i związkowymi.

Nabożeństwo żałobne  i pożegnanie płk Romana Zieglera odbędą się w dniu 19 sierpnia 2019 r.  o godz. 13.20 w kościele drewnianym na Cmentarzu Bródnowskim.

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI !

 

2 marca 2019 r na wieczną wartę odszedł kontradmirał Czesław Wawrzyniak

Kadm. Czesław Wawrzyniak  urodził się w dniu 13 kwietnia 1937 r. w Kunowie. W dniu  15.07.1956 podjął studia na Wydziale Pokładowym   Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej w Gdyni. W latach 1961-1963 pełnił służbę w Brygadzie Kutrów Torpedowych, pod koniec 1963 r. został przeniesiony do pracy w Dowództwie Marynarki Wojennej (na stanowisko pomocnika kierownika Ośrodka Analizy i Powiadamiania o Skażeniach),        a następnie w połowie 1965 do Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej (instruktor Studium Obrony przed Bronią Masowego Rażenia). W 1965 r. został oficerem w Zarządzie II Sztabu Generalnego Wojska Polskiego w Warszawie. Od 1.08.1970 do 25.11.1974 pełnił służbę jako oficer do zleceń Attachatu Wojskowego przy Ambasadzie PRL w Paryżu.         W 1976 ukończył Studium Podyplomowe Służby Zagranicznej w Wyższej Szkole Nauk Społecznych przy KC PZPR. Od 15.09.1979 do 5.10.1983 attaché wojskowy, morski i lotniczy przy Ambasadzie PRL w Rzymie. W 1987 r. przeniesiony do rezerwy. W 1990 r. został ponownie powołany do służby czynnej i wyznaczony na stanowisko  szefa Gabinetu Ministra Obrony Narodowej. 3 maja 1991 r. mianowany na stopień kontradmirała. W latach 1991-1992 był pierwszym Szefem Inspektoratu Wojskowych Służb Informacyjnych.

W dniu 2 października 1992 r.  przeszedł w stan spoczynku.

12 grudnia 2002 r. został członkiem Koła nr 28 im. Tadeusza Kościuszki Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych w Warszawie.

Za zasługi w służbie odznaczony m. in.  Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Złotym medalem Za zasługi dla obronności kraju.

Pogrzeb kadm. Czesława Wawrzyniak odbędzie się w dniu 11 marca br. (poniedziałek). Uroczystości pogrzebowe odbędą się w kościele pw. Św. Katarzyny przy ul. Fosa 17 w Warszawie. O godz. 11.30 ostatnie pożegnanie w pobliskim Domu Pogrzebowym, o 12.00 msza żałobna, po mszy złożenie zmarłego do grobu na miejscowym cmentarzu.

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI !

30 sierpnia na wieczną wartę odszedł płk Józef Piotrowicz

Zarząd Koła z żalem zawiadamia, że w dniu 30 sierpnia na wieczną wartę odszedł płk Józef Piotrowicz.

Płk Piotrowicz urodził się w dniu 15 marca 1927 r. w Święcianach. W 1949 r. powołany został do służby wojskowej. Do rezerwy przeniesiony w 1988 r. Magister prawa. Od 1960 r. członek Zrzeszenia Prawników Polskich. 10 października 1988 r. wstąpił do Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych. W Związku pełnił wiele odpowiedzialnych funkcji, w tym Przewodniczącego Głównego Sądu Koleżeńskiego. Za poniesione zasługi został wpisany do Honorowej Księgi Zasłużonych Związku.
Odznaczony Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, złotym medalem Za zasługi dla obronności kraju oraz innymi odznaczeniami resortowymi.

Pogrzeb płk. Józefa Piotrowicza odbędzie się w dniu 5 września o godz. 10.00 na Cmentarzu Południowym w Antoninowie.

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI !

9 lipca na wieczną wartę odszedł płk dr hab.Ryszard Sobierajski

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż 9 lipca br., po krótkiej chorobie odszedł na wieczną wartę prezes Zarządu Głównego Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych, wiceprzewodniczący Rady Kombatantów przy Szefie Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, wieloletni wykładowca w Akademii Sztabu Generalnego, wielki przyjaciel naszego koła, płk dr hab. Ryszard SOBIERAJSKI
Płk Ryszard Sobierajski ur. 18 maja 1930 roku, od młodych lat związany był z działalnością patriotyczno-konspiracyjną. W 1939 r. wstąpił do organizacji harcerskiej. W latach wojny należał do Szarych Szeregów. Uczestniczył w akcjach rozpoznawczo-wywiadowczych na terenie Warszawy i Rembertowa, dwa razy ranny.
Po wojnie ukończył Oficerską Szkołę Wojsk Pancernych w Poznaniu, następnie studiował na Uniwersytecie Poznańskim uzyskując tytuł magistra. Wiele lat zajmował się pracą dydaktyczną w szkolnictwie wojskowym – w Technicznej Szkole Wojsk Pancernych w Giżycku, Wyższej Szkole Wojsk Łączności w Zegrzu, Akademii Sztabu Generalnego i Akademii Obrony Narodowej. W Akademii obronił pracę doktorską i habilitację. Był autorem ponad 100 publikacji naukowych i dziesięciu książek o tematyce historycznej.
Członek Związku od jego powstania, przez dwie kadencje pełnił funkcję wiceprezesa ZG ZKRPiBWP. Na VI Kongresie wybrany na prezesa Zarządu Głównego. Pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Krajowej Środowiska Żołnierzy AK. Członek Korpusu Walk o Niepodległość.

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI!

26 kwietnia 2018 r. na wieczną wartę odszedł płk Jerzy Andrzej Kowalski

Płk Jerzy Kowalski urodził się w dniu 15 marca 1935 r. w Gniewkowie (byłe województwo bydgoskie). W dniu 24 września 1954 r. został powołany do służby wojskowej i rozpoczął studia w Oficerskiej Szkole Łączności w Zegrzu.  Po jej ukończeniu pełnił służbę w                2 Ośrodku Radioelektronicznym w Wałczu oraz Przasnyszu. Od 1969 r. w Zarządzie II SG WP na stanowisku na stanowisku  koordynacji rozpoznania radioelektronicznego. Uczestnik misji pokojowych w  Międzynarodowej Komisji Kontroli i Nadzoru w Wietnamie oraz  Misji Polskiej do  Komisji Nadzorczej Państw Neutralnych w Korei. Absolwent Wojskowej Akademii Politycznej – magister pedagogiki.

Po 37 latach służby wojskowej, w dniu 17 stycznia 1991 r. został zwolniony do rezerwy.  5 grudnia 1996 r. wstąpił do Koła nr 28 im. Tadeusza Kościuszki Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Złotym medalem Za zasługi dla obronności kraju.

Nabożeństwo żałobne odprawione zostanie w dniu 4 maja br (piątek) o godz. 12.00 w kościele pw. Świętej Rodziny przy ul. Rozwadowskiej 9/11. Płk Jerzy Kowalski spoczął na Cmentarzu Bródnowskim (kwatera 46K).

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI !

31 marca 2018 r. na wieczną wartę odszedł płk Zbigniew Dzwonkowski

Płk Zbigniew Dzwonkowski urodził się dnia 7 września 1930 r. w Starej Hucie. W dniu 29 września 1949 r. został wcielony do służby wojskowej.  Absolwent Wojskowej Akademii Politycznej. Oficer do zleceń oraz zastępca attache wojskowego przy Misji Wojskowej PRL w Berlinie Zachodnim. Attache wojskowy i lotniczy przy Ambasadzie PRL  w Wiedniu.  W dniu 11 lipca 1990 r. po 40 latach i 9 miesiącach służby wojskowej został z niej zwolniony i przeniesiony do rezerwy. 5 listopada 1990 r. wstąpił do Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Złotym medalem Za zasługi dla obronności kraju oraz innymi odznaczeniami resortowymi.

Płk Zbigniew Dzwonkowski spoczął na Cmentarzu Bródnowskim.

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI!

Na wieczną wartę odszedł płk Jan Kacprzak

11 marca 2018 r. na wieczną wartę odszedł Sekretarz Generalny Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego płk Jak Kacprzak.

Pogrzeb odbędzie się w dniu 16 marca 2018 r. O godz. 11.00  w kościele pw. św. Tomasza Apostoła zostanie odprawione nabożeństwo żałobne, a o 12.30 nastąpi  złożenie zmarłego do grobu na Cmentarzu Południowym w Antoninie (gmina Piaseczno), przy ul. Złotych Piasków 27 C.

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI!

24 stycznia 2018 r. odszedł na wieczną wartę płk Józef Banak

Płk Józef Banak urodził się w dniu 10 marca 1932 r. w m. Krajno-Pogorzele. W 1950 r. powołany został do służby wojskowej. Absolwent Akademii Sztabu Generalnego WP. Członek Międzynarodowej Komisji Kontroli i  Nadzoru w Wietnamie. Z wojska zwolniony w 1990 r. Dnia 7 września 1993 r. wstąpił do Koła nr 28   Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych. Członek Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ. Poeta – autor tomiku wierszy poświęconych okolicom Górom Świętokrzyskim.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Złotym medalem Za zasługi dla obronności kraju oraz innymi odznaczeniami krajowymi i zagranicznymi.

Płk Józef Banak spoczął na cmentarzu w Rembertowie przy ul. Grzybowej 4.

4 stycznia 2018 r. odszedł na wieczną wartę płk Jan Gawin

Płk Jan Gawin urodził się w dnia 1 czerwca 1931 w Kuźnicy Starej.  10 listopada 1951 r. powołany został do służby wojskowej.  Absolwent Oficerskiej Szkoły Łączności Radiowej. Po ukończeniu szkoły oficerskiej pełnił służbę w jednostkach rozpoznania radioelektronicznego (Mieścin, Sulikowo, Wałcz, Przasnysz).  Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. W latach 1974-1978 zastępca attaché wojskowego w Pradze.  15 listopada 1990 r., po 39 latach służby wojskowej zwolniony do rezerwy. W dniu 21 maja 1991 r. wstąpił do Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Złotym medalem Za zasługi dla obronności kraju.

Płk Jan Gawin spoczął na Cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim przy ul. Młynarskiej 54/58 w Warszawie.

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI !

4 grudnia na wieczną wartę odszedł ppłk Tadeusz Kozak

Ppłk Tadeusz Kozak urodził się  w dniu 6 sierpnia 1932 r. w Chrząchówku w pow. puławskim. 24 września 1952 r. został wcielony do wojska. Absolwent Oficerskiej Szkoły Kwatermistrzowskiej. Dnia 20 września 1990 r., po 38 latach służby wojskowej został zwolniony do rezerwy. 5 lutego 2004 r. wstąpił do Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego.

Odznaczony m. in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi oraz odznaczeniami resortowymi.

Ppłk Tadeusz Kozak spoczął obok małżonki na cmentarzu przy ul. Wolskiej 180/182 w Warszawie.

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI!

13 listopada 2017 r na wieczną wartę odszedł ppłk Tadeusz Szuptarski

  Ppłk Tadeusz Szuptarski urodził się w dniu 31 stycznia 1934 r w Malicach. Po ukończeniu szkoły podstawowej kontynuował naukę w Przemysłowej Szkole Radiotechnicznej w Dzierżoniowie.  We wrześniu  1952 r. powołany został do służby wojskowej, do Oficerskiej Szkoły Łączności Radiowej w Zegrzu, którą ukończył w 1954 r. W latach 1954 – 1972 pełnił kolejno służbę w 16. Batalionie Radiopelengacyjnym, 16. Batalionie Rozpoznania Radiowego, 2. Ośrodku Rozpoznania Radioelektronicznego i 2. Pułku Rozpoznania Radioelektronicznego.  W okresie 1972-1989 pełnił służbę na stanowisku  koordynacji rozpoznania radioelektronicznego Zarządu II SG WP. W latach 1976-1977 wykonywał zadania w składzie  w Komisji Nadzorczej Państw Neutralnych w Korei. W lutym 1989 r. zwolniony z wojska i przeniesiony do rezerwy. Po zwolnieniu z wojska pracował w wydziale ochrony City Banku, a następnie w Państwowej Agencji Radiokomunikacyjnej na stanowisku kierownika tajnej kancelarii. W maju 1998 r. wstąpił do Koła nr 28 im. Tadeusza Kościuszki Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego.

   Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Srebrnym medalem Za zasługi dla obronności kraju.

Ppłk Tadeusza Szuptarski spoczął na Cmentarzu Bródnowskim.

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI !

24 października 2017 r. na wieczną wartę odszedł
gen. dyw. dr inż. Roman Misztal

Gen. dyw. Roman Misztal urodził się w dniu 11 maja 1932 r w m. Poczapy w obwodzie lwowskim na Ukrai-nie. Po wojnie przeprowadził się z rodziną do Trzebnicy. Tam w 1950 r. zdał maturę i rozpoczął studia na Wy-dziale Mechanicznym Politechniki Wrocławskiej.   4 października 1951 r. został powołany do służby wojskowej. W roku 1954 ukończył studia na Fakultecie Lotniczym Wojskowej Akademii Technicznej. W latach 1954 – 1957 starszy inżynier w Laboratorium Aerodynamiki Katedry Aerodynamiki i Konstrukcji Samolotów Fakultetu Lotniczego WAT. Dnia 8 marca 1957 r. przeniesiony został do Zarządu II Sztabu Generalnego WP. W Zarządzie II pełnił służbę na różnych stanowiskach od starszego pomocnika – kierownika sekcji do szefa Zarządu II – zastępcy Szefa Sztabu Generalnego WP włącznie. W latach 1959-1961 ekspert Ataszatu Wojskowego w Waszyngtonie, a w latach 1969-1972 Attaché Wojskowy, Lotniczy i Morski PRL przy Ambasadzie RP w Ottawie. Od września 1991 do listopada 1994, jako pierwszy oficer Wojska Polskiego, pełnił służbę na stanowisku dowódcy Sił Narodów Zjednoczonych ds. Nadzoru Rozdzielenia Wojsk na Wzgórzach Golan (UNDOF). 11 listopada 1991 r. mianowany na stopień generała dywizji. W sierpniu 1995 r., po 44 latach zawodowej służby wojskowej zwolniony z wojska i przeniesiony do rezerwy. W dniu 20 listopada 2002 r. został członkiem Koła nr 28 im. Tadeusza Kościuszki Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego (obecnie Związku Żołnierzy Wojska Polskiego).
Odznaczony Krzyżem Komandorskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Złotym Medalem za zasługi dla obronności kraju, Medalem ONZ w służbie pokoju (dwukrotnie) oraz innymi odznaczeniami krajowymi i zagranicznymi.
Gen. dyw. Roman Misztal spoczął w rodzinnym grobie na cmentarzu Powązki Wojskowe.

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI !

  13 października 2017 r. odszedł na wieczną wartę  płk Zdzisław Ociesa.

Płk Zdzisław Ociesa urodził się w dniu 6 kwietnia 1924 r. w Radomiu. Przed wojną  rodzina osiedliła się w Kowlu. W 1939 r. po opanowaniu polskich kresów przez Armię Czerwoną włączył się w ramach akcji harcerskiej  do pozyskiwania broni i amunicji. W 1940 r. wstąpił do grupy inicjatywnej mającej na celu zorganizowanie nielegalnej organizacji zbrojnej. Na początku 1943 r. obawiając się wywózki na roboty do Niemiec, przy pomocy ojca, załatwił sobie pracę na kolei, gdzie pracował w ruchomym zespole remontu kolejowych wag wagonowych. Na początku maja 1943 r. podjął próbę przedostania się do Warszawy. Przez Lublin i Dęblin dotarł pociągami do Radomia,  lecz z powodu obostrzeń niemieckich zdecydował się powrócić do Kowla. W grudniu 1943 r. wstąpił do Samodzielnego Oddziału Samoobrony „Kania” na Wołyniu. 28 stycznia 1994 r. został żołnierzem 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej.  Był żołnierzem                1 batalionu 50 Pułku Piechoty wchodzącego w skład zgrupowania „GROMADA”.  Brał udział w walkach w lasach mosurskich,  szackich  oraz parczewskich. W grudniu 1944 r. wstąpił do Centrum Szkolenia Broni Pancernej w Modlinie. W marcu 1945 r. został ciężko ranny po wybuchu miny. Przewieziony do szpitala do m. Konotop na Ukrainie. Po wypisaniu ze szpitala powrócił do Oficerskiej Szkoły Broni Pancernej. Służbę wojskową pełnił na różnych szczeblach dowodzenia do SG WP włącznie. W 1985 r. ze względu na stan zdrowia został przeniesiony do rezerwy. Poza studiami wojskowymi ukończył wyższe studia z zakresu historii oraz administracji. W 2010 r. wstąpił do Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Swą drogę wojenną opisał we „Wspomnieniach weterana walk o wolność i niepodległość Ojczyzny” (2008 r.).

Za zasługi w służbie dla Ojczyzny odznaczony został Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Walecznych, Krzyżem Partyzanckim oraz Krzyżem Armii Krajowej. Uhonorowany Patentem Weterana Walk o Wolność i Niepodległość Ojczyzny.

Płk Zdzisław Ociesa spoczął w grobie rodzinnym na Cmentarzu Powązki Wojskowe.

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI !

11 września 2017 r. odszedł na wieczną wartę  płk  Zenon Kozłowski.

 Płk Zenon Kozłowski urodził  21 sierpnia 1927 r w Żyrardowie. W okresie okupacji był żołnierzem Gwardii Ludowej i Armii  Ludowej Okręg Lewa Podmiejska. Uczestnik Powstania Warszawskiego. Dnia  13.10.1948 r. został powołany do odbycia zasadniczej służby wojskowej. W okresie 13.10.1948 do 1.05.1949 był elewem Podoficerskiej Szkoły Piechoty. Od 1.07.1949 do 15.07.1950 studiował w Oficerskiej Szkole Politycznej w Łodzi, a od 14.08.1956 do 16.07.1961  na Wojskowej Akademii Politycznej.  Od 25.07.1964 do 24.09.1967 oficer do zleceń Ataszatu Wojskowego w Belgii. Od 1.02.1970 do 14.01.1974 pełnił służbę na stanowisku  starszego wykładowcy w Ośrodku Szkolenia Zarządu II Sztabu Generalnego WP. Od 22.02.1978 do 30.08.1981 attaché wojskowy, morski i lotniczy przy Ambasadzie PRL w Brukseli z akredytacją na Luksemburg. Od 28.06.1973 do 25.08.1973 odbył kurs przy Akademii Dyplomatycznej w ZSRR.  W dniu 8 lutego 1990 r. został zwolniony z wojska i przeniesiony w stan spoczynku. Dnia 19 marca 1990 wstąpił do Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Powstania Warszawskiego, Krzyżem Partyzanckim oraz odznaczeniami resortowymi.

Płk Zenon Kozłowski spoczął na Cmentarzu Północnym.

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI !

13 lutego 2017 r. odszedł na wieczną wartę  płk Stanisław Czub

Płk Stanisław Czub urodził się w dniu 29 sierpnia 1928 r . w Głoskowie. Do wojska wstąpił w 1951 r. Pełnił służbę na wielu stanowiskach do 1989 r. W latach 1961-1962 był członkiem Międzynarodowej Komisji Kontroli i Nadzoru w Wietnamie.  Absolwent Wojskowej Akademii Politycznej – magister pedagogiki. W dniu 29 grudnia 1989 r. wstąpił do Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych.
Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, odznaczeniami resortowymi oraz zagranicznymi.

Płk Stanisław Czub spoczął na Cmentarzu Bródnowskim.

CZEŚĆ  JEGO PAMIĘCI!