PLAN PRACY KOŁA

 TERMINY ZEBRAŃ KOŁA I POSIEDZEŃ ZARZĄDU w 2020 r.

 1. Zebrania Koła. (godz. 16.00-18.00)

 • 18 lutego
 • 21 kwietnia
 • 15 września
 • 17 listopada
 1. Posiedzenia Zarządu Koła    Początek posiedzenia 13.00
 • 14 stycznia
 • 11 lutego
 • 10 marca
 • 14 kwietnia
 • 12 maja
 • 9 czerwca
 • 8 września
 • 13 października
 • 10 listopada
 • 8 grudnia

   3.Uroczyste spotkanie z kombatantami

 • 15  maja

4. Spotkanie opłatkowe

 • 15 grudnia

   Składki członkowskie należy opłacać z góry za cały rok,
do dnia 31.03.2020 r.

     Skarbnik zbiera składki w dniach posiedzeń Zarządu.