RACHUNEK BANKOWY

Zarząd Koła uprzejmie informuje, że istnieje możliwość wpłacania składek członkowskich na rachunek bankowy  naszego Koła.

Nowy numer rachunku:  45 1320 1537 4277 4507 3000 0001

Tytuł przelewu składka członkowska za rok …….

Ze względów proceduralnych i formalnych właścicielem rachunku jest skarbnik Koła kol. Krzysztof Sobczak. Pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem ma dwu innych członków Zarządu.

W razie nieznajomości wysokości składki prosimy kontaktować się ze skarbnikiem – tel. kom.   606 403 143.

Wysokość składki można obliczyć samodzielnie. Składka roczna wynosi 20 gr od każdych 100 zł emerytury (renty) netto, bez dodatków (kombatanckiego, pielęgnacyjnego itp), pomnożona przez 12 miesięcy.

Przykład:

wysokość emerytury netto –  2500 zł.

2500 zł = 25 setek.

wysokość składki

25 x 0,20 zł x 12 mcy = 60 zł