WŁADZE KOŁA

ZARZĄD KOŁA

Zdzisław KENDZIOREK          – prezes

Ryszard CIEŚLAK                 – wiceprezes

Marek NOWAK                     – wiceprezes

Henryk BUDZYŃSKI              – sekretarz

Wacław FERYNIEC               – skarbnik

Karol BIEDECKI                    – członek

Tomasz CZYŻYKOWSKI       – członek

Włodzimierz KASPRZYCKI   –  członek

Marek LISIAK                     – członek

Krzysztof  SOBCZAK           –  członek

Maciej WOŹNIAK                 – członek

KOMISJA REWIZYJNA

Roman ZIEGLER               – przewodniczący

Kazimierz CHOINA            –  członek

Jan WINNICKI                   – członek